Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Meny
katastrofinsatser

Kritiskt läge i syrien

Efter Turkiets invasion av nordöstra Syrien har antalet internflyktingar ökat snabbt. Oron hos civilbefolkningen är stor och hundratusentals människor har tvingats på flykt. Många är i stort behov av skydd, mat och tak över huvudet och Act Svenska kyrkan ställer om pågående insatser utifrån de akuta behoven. Din gåva behövs!

 

Turkiet påbörjade den 9 oktober en mark- och flygoffensiv mot nordöstra Syrien, det kurdiskstyrda området i landet. USA:s tillbakaträdande från de kurdiska områdena i norra Syrien gör människorna som lever här väldigt sårbara. I området, som fram till oktober 2017 kontrollerades av IS, är det mesta förstört. Kvar finns minor, odetonerade granater och bomber som utsätter människor för fara. Många barn levde redan innan Turkiets offensiv under konstant rädsla.

Rania Salameh arbetar som humanitär handläggare på Act Svenska kyrkan och är orolig över utvecklingen: 

Människor är väldigt oroliga och många flyr i panik. De vet inte vad som kommer att hända och flyr bort från städerna kring gränsområdet.

Rania Salameh

- Problemet är att de inte vet vart de ska ta vägen. Det är cirka 50 mil till den närmaste fungerande gränsen till kurdiska delen av Irak. Människor söker sig söderut, bort från gränsen och även mot de regimstyrda delarna av Syrien för att komma bort från det drabbade området, säger Rania.

Act Svenska kyrkan har ställt om befintliga insatser för att kunna möta de mest akuta humanitära behoven. Behoven av skydd, mat och tak över huvudet är stora i det drabbade omådet. 

Lidande och förlust i krigets Syrien - bakgrund

Konflikten i Syrien som bröt ut i början av 2011, har inneburit år av lidanden och ofattbara förluster. Över sex miljoner människor är på flykt inom Syriens gränser. Sju miljoner har flytt landet  varav fem miljoner befinner sig i omkringliggande länder. Uppskattningsvis har närmare 500 000 civila fått sätta livet till.

Många syriska flyktingar har tvingats lämna allt bakom sig och utsatts för hot, tortyr och sexuella övergrepp. Det har lett till stort psykiskt lidande och de värst drabbade är ofta kvinnorna och barnen. 

Act Svenska kyrkan stöder insatser för syriska flyktingar i omkringliggande länder, framför allt i Irak. De akuta humanitära behoven av t.ex. mat, skydd och tak över huvudet beräknas öka kraftigt inom kort. Vi har specialkompetens inom psykosocialt stöd och har under åren av krig i Syrien bidragit med experter på plats för att utbilda och ge stöd i detta. 

Act Svenska kyrkan stödjer humanitära insatser över hela världen. Gåvorna används där behoven är störst.

Din gåva går bland annat till:

  • Tak över huvudet, skydd och mat.
  • Kontantutdelning så att människor kan köpa det mest nödvändiga.
  • Psykosocialt stöd (ex gruppsamtal, rollspel, måleri, avslappningsövningar).

Stöd i Jordanien

Lokala samhällen i grannländerna har satts under stor press på grund av ett stort antal flyktingar under lång tid.

I Jordanien stöder Act Svenska kyrkan psykosociala insatser med fokus på barns säkerhet och välmående. Det kan handla om aktiviteter som syftar till att öka deras välmående och stärka deras självkänsla, samt ge barn och unga kunskap om deras rättigheter.

Andra aktiviteter som erbjuds är dans, konst, informell utbildning, sportaktiviteter med mera. Vi arbetar också med föräldrautbildningar och insatser för att öka barns och ungas tilltro till vuxna samt med yrkesinriktade kurser för vuxna som befinner sig i utsatthet för att öka deras möjligheter att bli självförsörjande.

I flyktinglägret Zaatari har Act Svenska kyrkan bland annat varit med och byggt upp fritidsgården Fredsoasen, en plats som fungerar som en fristad från stress, oro, hopplöshet och sysslolöshet som många ungdomar upplever i ett flyktingläger.

Stöd människor i akut behov av humanitärt stöd

Swisha valfritt belopp till 900 1223
Ange AKUT i meddelandefältet

Ge via inbetalningskort:
plusgiro 90 01 22-3
bankgiro 900-1223
Märk inbetalningen AKUT

 

Från utlandet:
SWIFT/BIC: NDEASESS, 
IBAN: SE32 9500 0099 6042 0900 1223