Foto: - / AFP
katastrofinsatser

Akut kris i Syrien

Människor flyr för sina liv i norra Syrien. Läget beskrivs som akut. Många är i stort behov av skydd, mat och tak över huvudet. Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med lokala krafter för att möta de mest akuta behoven i regionen. Din gåva behövs!

Nära en miljon civila befinner sig på flykt undan striderna i Idlibprovinsen i nordvästra Syrien, enligt FN. Många städer har förstörts och övergivits sedan syriska trupper med stöd av Ryssland intensifierat attackerna mot rebellgrupper i området. Många tvingas sova under bar himmel och det råder stor brist på mat och vatten. 

Rania Salameh arbetar som humanitär handläggare på Act Svenska kyrkan och ser allvarligt på den senaste tidens utveckling: 

Situationen är oerhört svår för civilbefolkningen och behovet av stöd är stort.

Rania Salameh

- Människor saknar tak över huvudet, mat och vatten. Många är också utmattade efter att under så lång tid ha levt med konflikt och krig som en del av sin vardag. Skolor och sjukhus har  bombats i vissa områden och många människor är närmast desperata, säger  Rania Salameh.

Även i den nordöstra delen av Syrien, i det kurdiskstyrda området, är situationen svår för civilbefolkningen. Tusentals människor tvingades på flykt från området på grund av Turkiets invasion den 9 oktober.

I området, som fram till oktober 2017 kontrollerades av IS, är det mesta förstört. Kvar finns minor, odetonerade granater och bomber som utsätter människor för fara. Många barn levde redan innan Turkiets offensiv under konstant rädsla.

Upptrappat stöd till Syrien

Act Svenska kyrkan skjuter under 2020 till 4 miljoner kronor ytterligare till redan pågående insatser i norra Syrien.  Redan i höstas ställdes befintliga insatser om för att kunna möta de mest akuta humanitära behoven. Act Svenska kyrkans insatser sker på flera platser i norra Syrien. 

Lidande och förlust i krigets Syrien - bakgrund

Konflikten i Syrien som bröt ut i början av 2011, har inneburit år av lidanden och ofattbara förluster. Över sex miljoner människor är på flykt inom Syriens gränser. Sju miljoner har flytt landet  varav fem miljoner befinner sig i omkringliggande länder. Uppskattningsvis har närmare 500 000 civila fått sätta livet till.

Många syriska flyktingar har tvingats lämna allt bakom sig och utsatts för hot, tortyr och sexuella övergrepp. Det har lett till stort psykiskt lidande och de värst drabbade är ofta kvinnorna och barnen. 

Act Svenska kyrkan stöder insatser i Syrien och i omkringliggande länder, framför allt i Irak. De akuta humanitära behoven av t.ex. mat, skydd och psykosocialt stöd är fortfarande stora. Vi har specialkompetens inom psykosocialt stöd och har under åren av krig i Syrien bidragit med experter på plats för att utbilda och ge stöd i detta. 

Act Svenska kyrkan stödjer humanitära insatser över hela världen. Gåvorna används där behoven är störst.

Din gåva går bland annat till:

  • Tak över huvudet, skydd och mat.
  • Kontantutdelning så att människor kan köpa det mest nödvändiga.
  • Psykosocialt stöd (ex gruppsamtal, rollspel, måleri, avslappningsövningar).

Stöd i Jordanien

Lokala samhällen i grannländerna har satts under stor press på grund av ett stort antal flyktingar under lång tid.

I Jordanien stöder Act Svenska kyrkan psykosociala insatser med fokus på barns säkerhet och välmående. Det kan handla om aktiviteter som syftar till att öka deras välmående och stärka deras självkänsla, samt ge barn och unga kunskap om deras rättigheter.

Andra aktiviteter som erbjuds är dans, konst, informell utbildning, sportaktiviteter med mera. Vi arbetar också med föräldrautbildningar och insatser för att öka barns och ungas tilltro till vuxna samt med yrkesinriktade kurser för vuxna som befinner sig i utsatthet för att öka deras möjligheter att bli självförsörjande.

I flyktinglägret Zaatari har Act Svenska kyrkan bland annat varit med och byggt upp fritidsgården Fredsoasen, en plats som fungerar som en fristad från stress, oro, hopplöshet och sysslolöshet som många ungdomar upplever i ett flyktingläger.

Stöd människor i akut behov av humanitärt stöd

Swisha valfritt belopp till 900 1223
Ange AKUT i meddelandefältet

Ge via inbetalningskort:
plusgiro 90 01 22-3
bankgiro 900-1223
Märk inbetalningen AKUT

Från utlandet:
SWIFT/BIC: NDEASESS, 
IBAN: SE32 9500 0099 6042 0900 1223