Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Meny
katastrofinsatser

Syriens flyktingar

Många syriska barn lever med konstant rädsla och i sönderslagna samhällen. Act Svenska kyrkan har specialkompetens inom psykosocialt stöd och satsar bland annat på säkerhetsutbildningar, barnvänliga "fritids", jämställdhetsarbete och att återuppbygga skolor.

Lidande och förlust i krigets Syrien

Konflikten i Syrien som bröt ut i början av 2011, har inneburit år av lidanden och ofattbara förluster. Över sex miljoner människor är på flykt inom Syriens gränser. Sju miljoner har flytt landet  varav fem miljoner befinner sig i omkringliggande länder. Uppskattningsvis har närmare 500 000 civila fått sätta livet till.

Många syriska flyktingar har tvingats lämna allt bakom sig och utsatts för hot, tortyr och sexuella övergrepp. Det har lett till stort psykiskt lidande och de värst drabbade är ofta kvinnorna och barnen. 

Under de extrema förhållanden som råder har desperata familjer sålt unga kvinnor för giftermål, något som normaliserats från att ha varit tabu. 

Act Svenska kyrkan stöder insatser både inne i Syrien och i omkringliggande länder. Vi har specialkompetens inom psykosocialt stöd och har under åren av krig i Syrien bidragit med experter på plats för att utbilda och ge stöd i detta. 

Din gåva går bland annat till:

 • Matsäkerhet och näringslära.
 • Tak över huvudet och skydd (inkl ekonomiskt bidrag till hyra).
 • Säkerhetsutbildningar
 • Återuppbyggnad av skolor
 • Hälsovård (återuppbyggnad av förstörda sjukhus och stöd till lokala kliniker, mödrahälsovård).
 • Skapa försörjningsmöjligheter (yrkesutbildning och bidrag till inkomstgenererande aktiviteter).
 • Kontantutdelning så att människor kan köpa det de mest behöver.
 • Rent vatten och sanitära anläggningar för att förhindra hälsorisker och sjukdomsspridning.
 • Extra stöd till personer med funktionsnedsättning.
 • Psykosocialt stöd (ex gruppsamtal, rollspel, måleri, avslappningsövningar).
 • Jämställdhetsarbete och information om vart kvinnor kan vända sig om de utsätts för våld i hemmet eller riskerar att giftas bort.

Svenska kyrkans internationella arbete stödjer humanitära insatser över hela världen. Gåvorna används där behoven är störst.

Stöd inne i Syrien

Många barn som vuxit upp under kriget är rädda för höga ljud, mörker och för att vara ifrån sina föräldrar. En del har blivit aggressiva andra tillbakadragna. I nordöstra Syrien, som fram till oktober 2017 kontrollerades av IS, är det mesta förstört. Kvar finns minor, odetonerade granater och bomber som utsätter alla för fara. Många barn lever med konstant rädsla vilket hämmar deras utveckling.

Act Svenska kyrkans arbetar med:

 • säkerhetsutbildningar. Barn och unga lär sig hur de ska agera för att skydda sig själva och att notera och rapportera misstänkta föremål. 
 • säkra "fritidsgårdar". I områden med många föräldralösa barn öppnar vi barnvänliga, trygga platser där barnen med hjälp av lek, sport och aktiviteter får bearbeta upplevelser och utveckla tillit, relationer och trygghet.
 • säkra skolor. I samråd med elever, föräldrar och lärare gör vi satsningar på att återuppbygga klassrum och skolbyggnader.
 • att motverka tvångsäktenskap genom att föra samtal om jämställdhet och kvinnors rättigheter, och att sprida information om vart kvinnorna kan vända sig om de utsätts för våld i hemmet eller riskerar giftas bort. 

Stöd i Jordanien

De lokala samhällena i grannländerna har satts under stor press på grund av det stora antalet flyktingar. I Irbid i norra Jordanien har konflikter blossat upp och vid upprepade tillfällen lett till våldsamheter.

Act Svenska kyrkan stöder psykosociala insatser med fokus på barns säkerhet och välmående. Det kan handla om traumabearbetning och att öka barn och ungas kunskap om deras rättigheter. Vi arbetar också med föräldrautbildningar och insatser för att öka barn och ungas tilltro till vuxna.

I flyktinglägret Zaatari har Act Svenska kyrkan bland annat varit med och byggt upp fritidsgården Fredsoasen, en plats som fungerar som en fristad från stress, oro, hopplöshet och sysslolöshet som många ungdomar upplever i ett flyktingläger.

Stöd människor i akut behov av humanitärt stöd

Swisha valfritt belopp till 900 1223
Ange AKUT i meddelandefältet

 

SMS:a AKUT till 72 905 och ge 100 kr

 

Ge via inbetalningskort:
plusgiro 90 01 22-3
bankgiro 900-1223
Märk inbetalningen AKUT

 

Från utlandet:
SWIFT/BIC: NDEASESS, 
IBAN: SE32 9500 0099 6042 0900 1223