Foto: Magnus Aronson /Ikon
Partner för fred

Simon, Environmental Educational Center

”Vi ser inget hopp eller ljus i tunneln. Vi ser inget hopp för framtiden. Inga förhandlingar. Allt det skadar oss. Men kanske det också utmanar oss, att arbeta hårdare för fredsbyggande i vårt samhälle.”

Som jag ser det handlar konflikten om land. Och land - det betyder miljön, naturen. Men människor här ser det inte så, de ser det inte som en del av kampen. Ibland ser de till och med naturen som en fiende. För genom åren har en israelisk strategi för att lägga under sig mer land varit att börja med att skapa ett naturskyddsområde på palestinsk-ägd mark, för att så småningom omvandla området till en israelisk bosättning. För palestinier har det betytt att man börjat uppfatta naturskydd som något negativt, som första steget mot att förlora marken. Men vi försöker förändra den synen och få människor att se på landet, naturen som en del av vår identitet. Som en del av en fredlig framtid i vår region. 

Simon, Environmental Educational Center, Beit Jala

Environmental Education Center i Beit Jala

Svenska kyrkan stödjer Environmental Education Center (EEC) i Beit Jala genom att bidra till att finansiera verksamheten. EEC är ett miljöcentrum som arbetar för att öka miljömedvetenheten hos palestinier och bevara den biologiska mångfalden. Centret utgör genom sina aktiviteter ett fredligt motstånd mot den israeliska ockupationen. Genom att sprida kunskap om palestiniers rättigheter och traditioner vill EEC bevara den palestinska identiteten och det palestinska kulturlandskapet.

 

Genom olika kapacitetsbyggande projekt i skolorna når EEC många lärare och elever. De går bland annat ut på att erbjuda palestinska ungdomar en mental och fysisk tillflykt från den militära ockupationens dagliga våld. Fokus ligger på miljöarbete och aktiviteter som stärker den palestinska identiteten och uppmuntrar till ett fredligt motstånd.