Foto: Magnus Aronson/IKON
teologi och utveckling

Religion som förändringskraft

Act Svenska kyrkan ser religionen som en viktig förändringskraft, som kan ha stor positiv betydelse i människors liv. Kyrkor och religiösa ledare har, oavsett religion, ett ansvar för att göra samhället bättre.

Stort förtroende för religiösa ledare

Kyrkor och religiösa aktörer spelar en betydande roll i samhället på många håll i världen. Människor har stort förtroende för religiösa ledare vilket innebär ett stort ansvar och skyldigheter, inte minst i arbetet för genusrättvisa och lika rättigheter. På landsbygden och i konfliktdrabbade områden är kyrkan ibland den enda institution i samhället som människor har en tilltro till.

Act Svenska kyrkan verkar för demokratiska, sekulära stater, med grundlagsskydd för mänskliga rättigheter och religionsfrihet.

Stärka kyrkor att stärka människor

Act Svenska kyrkan vill, tillsammans med andra kyrkor, stärka människor att bli aktiva deltagare i sina samhällen. Genom att stödja och utmana varandra i att utveckla vår tro och teologi, alltid med människors rättigheter i centrum, kan vi vara en enande och positiv kraft. Konkret arbetar vi bland annat med utbildning, församlingsutveckling, forskning och utbyten med andra kyrkor och aktörer.

Tro som drivkraft

Act Svenska kyrkan ser tro som något som kan ge mod och kraft att ta ställning för människor som lever under hot, är nedtystade eller befinner sig i utsatta situationer. Tro kan användas för att vägleda, befria och trösta människor men också för att förtrycka och stigmatisera. Vi förespråkar en teologi som främjar människors liv och framtidshopp och som lyfter människors lika värde.

Religionsfrihet

Vår övertygelse är att det finns utrymme för alla religioner och arbetar aktivt för alla människors rätt till sin tro. Internationellt arbetar vi även med aktörer som har en annan religiös uppfattning, ibland med särskilt fokus på religionsdialog. Act Svenska kyrkan verkar för demokratiska, sekulära stater, med grundlagsskydd för mänskliga rättigheter och religionsfrihet. Act Svenska kyrkan vill lyfta frågan om religionsfrihet och arbetar för att få beslutsfattare i Sverige, EU och FN att erkänna religionens betydelse som förändringskraft.