Foto: Magnus Aronson /ikon
Partner för fred

Romouz, Augusta Viktoriasjukhuset

"Jag älskar mitt arbete eftersom jag får en möjlighet att hjälpa andra människor. Det är det som är viktigaste för mig."

Jag heter Romouz och arbetar på Augusta Viktoriasjukhuset i östra Jerusalem som specialistsjuksköterska inom cancervård. Jag har arbetat här i 20 år.

Många av patienterna som får behandling här på Augusta Viktoria kommer från Gaza och Västbanken. Det finns inga andra sjukhus i Palestina som erbjuder samma vård som vi. För att komma hit behöver våra patienter tillstånd för att kunna passera check point. Ibland dröjer det innan patienterna får sitt tillstånd. Det kan vara förödande för en person med cancer.

När patienten väl kommer hit hjälper vi dem att ordna så att de får stanna så länge behandlingen kräver. Ibland handlar det om en månad, ibland längre. Vi ordnar också med bussar så att patienter från Västbanken och Gaza kan ta sig hit.

Jag älskar mitt arbete eftersom jag får en möjlighet att hjälpa andra människor. Det är det som är viktigaste för mig."

Romouz, specialistsjuksköterska på Augusta Viktoriasjukhuset i Jerusalem

Augusta Victoria sjukhuset (AVH)

Svenska kyrkan stödjer, via Lutherska Världsförbundet, Augusta Victoria sjukhuset i Jerusalem. Här får patienter från hela Palestina avancerad vård och behandling mot exempelvis cancer och diabetes. Sjukhuset utgör en viktig del i kapacitetsbyggandet för hälso- och sjukvård i Palestina. Augusta Victoria är till exempel det enda sjukhuset på Västbanken som kan ge njurvård och dialys till barn. 

 

Eftersom infrastrukturen och den politiska och socioekonomiska situationen på Västbanken gör det svårt för många att ta sig till sjukhuset i Jerusalem arbetar Augusta Victoria också med mobil hälsoservice. Här kan du läsa mer om Augusta Victorias arbete med att nå palestinier på landsbygden.