Tälten står tätt på ett fält. Träd och himmel i bakgrunden.
Foto: Sofia Malmqvist
Katastrofinsatser

Rohingyer på flykt undan våld

Förtryck av rohingyer i Rakhine, Myanmar har drivit över en miljon människor på flykt. De väpnade konflikterna har inte avstannat utan pågår fortfarande i vissa delar av landet. Över hälften är kvinnor och barn. Många lider av trauma, utmattning, sjukdomar och hunger.

Act Svenska Kyrkan och coronakrisen

När coronaviruset får fäste i länder utan trygghetssystem, i konfliktområden och flyktingläger står vi inför skrämmande utmaningar. Act Svenska kyrkan arbetar just nu tillsammans med våra partner över hela världen för att ge utsatta människor tillgång till hygienartiklar, matpaket, skyddsutrustning och information om hur coronavirusets spridning kan begränsas. Läs mer om arbetet och om hur du kan bidra. 

Rohingyer tvingas på flykt 

Under hösten 2017 flydde rohingyer undan våld och övergrepp i Myanmar, över hälften är kvinnor och barn. För närvarande bor över 900 000 rohingyer i Cox´s Bazar där vi stödjer insatser för de som anlänt till lägren längs Bangladesh gräns. Majoriteten av flyktingarna bor i tillfälliga och mycket enkla bostäder. Många lider av trauma, utmattning, sjukdomar och hunger. På grund av att många tvingas bo trångt, utan rent vatten och säker sanitet är dessutom risken för smittsamma sjukdomar hög.

Tropiska cykloner drabbar vanligen Bangladesh under två perioder varje år. I juni brukar monsunregnen starta och regionen hotas då ytterligare med jordskred och översvämningar. 

Act Svenska kyrkan stödjer humanitära insatser över hela världen. Gåvorna används där behoven är störst.

Din gåva går bland annat till:

  • Insatser för att människor i lägren ska klara kommande monsunperiod
  • Utdelning av näringsrik mat i säkra miljöer
  • Tillgång till rent vatten och toaletter samt hygienartiklar
  • Tillgång till mediciner och sjuk- och hälsovård
  • Psykosocialt stöd, bland annat genom mötescenter, teater och säkra lekplatser
  • Utbildning om genusbaserat våld, trafficking och våld i hemmet
  • Säkra platser för ammande mammor

Kritisk humanitär situation

Bangladesh är ett av världens fattigaste länder. Den massiva flyktingströmmen tär hårt på landet och har skapat en kritisk humanitär nödsituation.

Act Svenska kyrkan stöder insatser som ska förbättra livet för flyktingar som bor i tillfälliga skydd och lever under svåra förhållanden. Det handlar om att säkerställa att de har tak över huvudet, mat, mediciner, hygienartiklar och rent vatten. Det handlar också om insatser för att öka säkerheten, bland annat genom säkra lekplatser för barn.

Stöd människor i akut behov av humanitärt stöd

Swisha valfritt belopp till 900 1223
Ange AKUT i meddelandefältet

Ge via inbetalningskort:
plusgiro 90 01 22-3
bankgiro 900-1223
Märk inbetalningen AKUT

Från utlandet:
SWIFT/BIC: NDEASESS, 
IBAN: SE32 9500 0099 6042 0900 1223