Tälten står tätt på ett fält. Träd och himmel i bakgrunden.
Foto: Sofia Malmqvist

Rohingyer på flykt undan våld

Vi tackar för alla gåvor till de rohingyer som flytt undan våld och övergrepp i Myanmar. Insamlingen är avslutad.

Med er hjälp har vi bland annat bidragit till:

  • Insatser för att människor i lägren ska klara kommande monsunperiod
  • Utdelning av näringsrik mat i säkra miljöer
  • Tillgång till rent vatten och toaletter samt hygienartiklar
  • Tillgång till mediciner och sjuk- och hälsovård
  • Psykosocialt stöd, bland annat genom mötescenter, teater och säkra lekplatser
  • Utbildning om genusbaserat våld, trafficking och våld i hemmet
  • Säkra platser för ammande mammor

Våra insatser i Bangladesh är avslutade men arbetet fortsätter i Myanmar.  Act Svenska kyrkan stödjer humanitära insatser över hela världen. Gåvorna används där behoven är störst.

Har du frågor om insamlingen, kontakta Givarservice.
Tel: 010-181 93 00

Rohingyer tvingas på flykt 

Under hösten 2017 flydde rohingyer undan våld och övergrepp i Myanmar, över hälften var kvinnor och barn. 2019 bodde över 900 000 rohingyer i Cox´s Bazar där vi stödjer insatser för de som anlänt till lägren längs Bangladesh gräns. Majoriteten av flyktingarna bor i tillfälliga och mycket enkla bostäder. Många lider av trauma, utmattning, sjukdomar och hunger. På grund av att många tvingas bo trångt, utan rent vatten och säker sanitet är dessutom risken för smittsamma sjukdomar hög.

Tropiska cykloner drabbar vanligen Bangladesh under två perioder varje år. I juni brukar monsunregnen starta och regionen hotas då ytterligare med jordskred och översvämningar. 

Stöd människor i akut behov av humanitärt stöd

Swisha valfritt belopp till 900 1223
Ange AKUT i meddelandefältet

Ge via inbetalningskort:
plusgiro 90 01 22-3
bankgiro 900-1223
Märk inbetalningen AKUT

Från utlandet:
SWIFT/BIC: NDEASESS, 
IBAN: SE32 9500 0099 6042 0900 1223