Folk är ute på gatan och demonstrerar.
Foto: Camilla Castillo

Reports and positions on Act Church of Sweden's International work