Foto: Helena Goldon /Ikon
Julkampanjen 2018

Religiösa ledare kan förändra samhället

Hela byns invånare vänder sig till Yusuf Kisara Masise när de har problem. Som traditionell ledare är det hans uppgift att råda i livets alla frågor. Att han själv har svängt i frågan om könsstympning har skapat uppmärksamhet i byn.

– De religiösa ledarna har en stor roll i samhället. De är de som har makten över enskilda individers liv. Vi vill få dem att aktivt ta avstånd från könsstympning. Vi kan nå vissa resultat i olika områden, men om vi ska få igång en rörelse i landet mot könsstympning så måste vi jobba mer strukturellt. Där är de religiösa ledarna viktiga, berättar Josephine Sundqvist, som är Svenska kyrkans internationella  arbetes regionala representant för Östra Afrika.

Yusuf är en typisk sådan ledare, han är traditionell ledare i sin by och har ändrat uppfattning i frågan om könsstympning.
– Det har varit svårt för vissa av byns invånare att ta till sig min syn på könsstympning. Både byborna, men också några av de andra traditionella ledarna, har ställt många frågor om det här, säger han.

En flicka har så lite rätt att bestämma över sig själv. Hon kan bli slagen för ingenting.

Yusuf Kisara Masise

Yusuf är den som för kulturella traditioner vidare och som säkerställer att de gamla sedvänjorna följs av invånarna i hembyn. Yusuf har ansvar för ungefär 3000 personer. De kommer till honom med alla slags problem. De litar på honom. I Yusufs hemby är könsstympning vanligt. Förr om åren spelade Yusuf själv en viktig roll när en flicka skulle könsstympas.

I dag har han tagit avstånd från könsstympning. Han har tillåtit sina egna söner att gifta sig med kvinnor från andra stammar, kvinnor som dessutom inte är könsstympade. Det har varit svårt för många i byn att förstå.
– Jag försöker förklara så här: Samhället förändras hela tiden. För några år sedan bar vi kläder tillverkade av djurskinn – men det gör vi inte längre. Förr hade männen stora örhängen och armarna täckta av armband – men så ser vi inte ut i dag. Det finns massa exempel på att världen och samhället utvecklas. Varför kan inte också inställningen till könsstympning förändras? Varken jag eller någon annan kan kontrollera ett samhälle i utveckling.

När hans egna söner kom hem och sa att de ville gifta sig med kvinnor som inte var könsstympade accepterade Yusuf deras önskan. Han gav sönerna sitt stöd.

HUR SKA KÖNSSTYMPNINGEN STOPPAS?

– Allt handlar om utbildning. Även om det finns lagar som säger att vi inte ska könsstympa så kommer det att finns människor som gör det ändå. Traditionerna är så starka, det är inget unikt för Tanzania. Över helt världen håller människor hårt i sitt lands traditioner. Många traditioner är dessutom konstruktiva och positiva, det är ju bara det destruktiva traditionerna vi vill göra oss av med. Jag tror att om folk fick upp ögonen för vad könsstympning verkligen innebär – vilka risker och effekter ingreppet har – så kommer deras inställning ändras.

VILKA UTMANINGAR HAR EN FLICKA OCH KVINNA I TANZANIA?

– Att hon har så liten rätt att bestämma över sig själv. Hon kan bli slagen för ingenting. Hon kan säljas av sin familj för några kor i retur. Hon har inga pengar och inget eget jobb, hon är helt beroende av sin man och hans inkomst. Därmed kan hon inte bestämma över sitt eget liv.

HUR LÅNG TID KOMMER DET ATT TA INNAN TRADITIONEN FÖRSVINNER?

– Jag är positiv. Jag tror att det kommer att gå rätt snabbt. Jag gissar på fem år. Vår president Nyerere gjorde Tanzania oberoende. Men nu är det dags också för kvinnor att bli oberoende. Är det något jag önskar för samhället så är det just det. Att kvinnor får samma rättigheter som män.

Text: Anna Wahlgren