Foto: Magnus Aronson /Ikon
Partner för fred

Reem, yrkesskolan i Beit Hanina

"Genom att arbeta med att öka kunskap och medvetenhet om mänskliga rättigheter hoppas jag att våra elever ska böja tro på att de existerar och att de ska tro på sig själva."

Jag vill att våra studenter ska kunna stå upp för sig själva och veta vilka rättigheter de har. För det är en brist jag ser hos oss unga palestinier, att vi inte känner till våra befogenheter. Många tror inte på att det finns några rättigheter för oss i Jerusalem eller Palestina. Och vi saknar många gånger verktyg att hantera de problem och utmaningar vi står inför. 

Men genom att arbeta med att öka kunskap och medvetenhet om mänskliga rättigheter hoppas jag att våra elever ska böja tro på att de existerar och att de ska tro på sig själva. Och jag hoppas att det arbete vi gör här på skolan kommer att återspeglas i det palestinska samhället på lång sikt.

Jag vill finnas här som bollplank och som stöd. Om någon av våra studenter råkar ut för att deras rättigheter kränks gör jag allt för att de ska få den hjälp de har rätt till. Det kan handla om att lyssna eller hänvisa vidare till annan instans som kan hjälpa vidare.

Och jag lyssnar alltid på eleverna. Även om jag vet att jag inte är rätt person att prata med så lyssnar jag.

Reem, Human rights coordinator, yrkesskolan i Beit Hanina

Yrkesskolan i Beit Hanina

Svenska kyrkan stödjer genom Lutherska världsförbundet (LVF) en yrkesskola i Beit Hanina i östra Jerusalem, Palestina. Yrkesskolan i Beit Hanina utbildar årligen fler än 150 studenter, både kvinnor och män. Det är i tvååriga utbildningsprogram. Utbildning ges inom bland annat snickeri, mekanik, VVS, catering och el/tele.

Fokus ligger på kvinnor och ungdomar från marginaliserade och fattiga grupper samt flyktingar. Yrkesskolan, som drivs av LVF, vill genom sitt arbete erbjuda en utbildning som berikar hela individen och som stärker självkänsla, självförtroende och upprätthållande av demokratiska principer. Genom att erbjuda yrkesutbildningar som i hög grad leder till ett arbete och en inkomst, stärks Palestinas ekonomiska och sociala utveckling.