Pojke står på en soptipp.
Foto: Jesper Wahlström

Psykosocialt arbete i fyra steg

I en katastrof behöver människor mat, vatten och tak över huvudet. Men också värdighet och hopp. Därför arbetar vi med psykosocialt stöd som gör att människor kan gå från att överleva till att leva. Här beskriver vi vårt psykosociala arbetssätt i fyra steg.

Illustration av en människa. Runtom snurrar röda cirklar.

Steg 1: Att känna trygghet

 • Att basala behov uppfylls
 • Att få viktig information
 • Att känna sig delaktig

I en katastrof är det kaos. Vi ser till att basala behov uppfylls, att människor får rätt information, känner sig delaktiga och är trygga. Här tar vi reda på vilka behov de drabbade har. 

Animation grupp med människor, tillhörighet.

Steg 2: Att hitta sin grupp

 • Att organisera sig
 • Att känna grupptillhörighet
 • Att skapa sociala nätverk

I en katastrof slås alla sociala nätverk ut. Vi organiserar stöd så att människor återfår kontroll. En viktig del är att hitta en gemenskap där man kan få stöd och utvecklas.

Animation utbildning

Steg 3: Att utvecklas

 • Att känna stöd av varandra
 • Att ta tillvara på varandras erfarenheter och resurser
 • Att få en inkomst

I stödgrupper tar människor hjälp av varandra. En utbildning eller yrkesutbildning leder till en inkomst och trygghet. En framtid för en människa och ett land.

Ilistartion av familj. Ett barn håller i en flygande drake. Ovanför dem är ett rött hjärta.

Steg 4: Att resa sig starkare

 • Att känna framtidstro
 • Att få styrka att gå vidare
 • Att vara bättre rustad för framtiden

Med rätt stöd på vägen, reser sig människor starkare ur katastrofen. De blir bättre rustade för framtiden, och vågar tro på en framtid.