Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Meny

Praktisera utomlands

Är du mellan 20 och 30 år och intresserad av att arbeta och bo utomlands i fyra månader? Då är praktikantprogrammet något för dig! Välkommen att möta kyrkan i världen!

Sex av Svenska kyrkans 13 stift har ett praktikantprogram. Det vänder sig till dig som är mellan 20 och 30 år har ett stort intresse för internationella frågor. I praktikantprogrammet besöker du under fyra månader det land stiftet har ett samarbete med. 

Praktiken sker under hösten och i uppdragen ingår både förberedelse och uppföljning efter hemkomst.

Vad?

Du får delta i vardagsarbetet hos den kyrka eller organisation du besöker. Vad du gör varierar. Tidigare praktikanter har gjort allt från att undervisa i engelska till att leda ungdomsgrupper eller gå bredvid präst och diakon i deras dagliga arbete.

Varför? 

Du får nya kunskaper som blir till nytta för Svenska kyrkan. Du får bidra med dina egna kunskaper och erfarenheter så att den kyrka eller organisation du besöker får nya perspektiv genom dig. 

För vem?

  • Du är mellan 20 och 30 år.
  • Du är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd.
  • Du är väl förankrad i Svenska kyrkan och kyrkans tro.
  • Du har anknytning till något av de stift som erbjuder praktikplatser.
  • Du har tidigare inte deltagit i Praktikantprogrammet

När?

Under 2019 finns tyvärr inga praktikplatser att söka. Praktikplatserna är Sida-finansierade och vi har inte fått någon finansiering för denna verksamhet i år. Vi hoppas kunna rekrytera nya praktikanter under 2020.

Vart skickar jag ansökan?

Det finns inga praktikplatser att söka under 2019. Följande stift är med i programmet:

Stockholms stift 

Västerås stift

Växjö stift

Uppsala stift

Lunds stift

Luleå stift

Praktikantprogrammet

administreras av Universitets- och högskolerådet på uppdrag av Sida och har som mål att "utveckla och bredda den svenska resursbasen och återföra erfarenheter från praktikantverksamheten till svenska aktörer".