Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Meny
Hållbar försörjning

Större skördar och ökad jämställdhet i Etiopien

Etiopien är ett av världens fattigaste länder och många människor går ständigt hungriga. Din gåva ger ökade skördar, rent vatten, skolgång för barnen, hälsovård, nya försörjningsmöjligheter och stärker kvinnors ställning i samhället.

Fantastisk förändring i avlägsna byar – P20

Människor på landsbygden i Etiopien sliter hårt. Act Svenska kyrkan stöder ett brett arbete för landsbygdsutveckling. Bönder får kunskaper så de kan utveckla jordbruket och få rent vatten. Könsroller som komplicerar livet för alla bryts och grupper av kvinnor startar egna företag och får ökat inflytande över sina liv och över de beslut som fattas gemensamt i byn.

Projektet har två syften. Det ena är att stödja kvinnorna så att de får självförtroende och möjlighet att ta kommandot över sin egen och sin familjs framtid. Det andra är att öka tillgången till mat.

Under 1900-talet har Etiopiens befolkning ökat med 60 miljoner människor. Detta ställer stora krav på mat- och vattentillgången. Därför undervisar man i växelbruk och tar fram tåligare grödor som ger högre avkastning.

Landsbygdsutvecklingsprojektet i Tisabalima har varit så framgångsrikt att den etiopiska staten och andra organisationer tar efter modellen.

Se filmen M står för mat (5 min, 27 sek) av den prisbelönta regissören Sonali Fernando. Den handlar om människorna i byn Robbit i norra Etiopien, som, tack vare kunskap, styrka och kärlek till varandra, tagit sig ur hungern och fattigdomen. 

Genom kyrkan har jag fått mitt självförtroende och min trygghet tillbaka. Med lite hjälp kunde mitt liv börja växa. Kyrkan är jästen i mitt liv.

Fadeh, Tisabalima Etiopien

det här går din gåva till:

  • Utbildning till bönder om hur de kan förbättra jordbruket och få större skördar, till exempel genom växelbruk och rätt val av grödor.
  • Nya frukter, sädesslag och grönsaker.
  • Utbildning till bönder om hur de brukar jordbruksmark, skogar och vatten på ett hållbart och energisnålt sätt.
  • Rent vatten.
  • Självhjälpsgrupper för kvinnor som möjliggör gemensamt sparande och småföretagande.
  • Getter som startkapital för kvinnors egna företagande och försörjning.
  • Arbete mot hiv och aids.
  • Stöd till skolor, till exempel skolbänkar, böcker och löner åt lärare.
  • Kurser om bättre och mer näringsrik kost.
  • Diskussionsgrupper som leder till ökad jämställdhet och bryter tabun som begränsar människors livsutrymme.