Foto: Magnus Aronson/IKON
Hållbar försörjning

Större skördar och ökad jämställdhet i Etiopien

Etiopien är ett av världens fattigaste länder och många människor går ständigt hungriga. Projektet för att ge fler människor nya försörjningsmöjligheter, skola, hälsa och jämställdhet har visat sig mycket framgångsrikt! Därför har detta arbete från och med 2020 slagits ihop med vårt projekt för klimat, hållbarhet och jämställdhet i Etiopien (p122).

Fantastisk förändring i avlägsna byar – P20

Människor på landsbygden i Etiopien sliter hårt. Act Svenska kyrkan stöder ett brett arbete för landsbygdsutveckling. Bönder får kunskaper så de kan utveckla jordbruket och få rent vatten. Könsroller som komplicerar livet för alla bryts och grupper av kvinnor startar egna företag och får ökat inflytande över sina liv och över de beslut som fattas gemensamt i byn. Landsbygdsutvecklingsprojektet i Tisabalima har varit så framgångsrikt att den etiopiska staten och andra organisationer tar efter modellen.

Under 1900-talet har Etiopiens befolkning ökat med 60 miljoner människor. Klimatförändringarna har dessutom försvårat mat- och vattentillgången.
Projektet i Tisabalima, med projektnummer P20, har pågått i många år och blivit ett väletablerat arbetssätt för att stötta lokalbefolkningen att klara fattigdom och utsatthet. Act Svenska kyrkan har tillsammans med vår etiopiska systerkyrka därför valt att arbetet övergår i ett större långsiktigt program från år 2020, med stort fokus på jämställdhet, klimat och hållbarhet. På så sätt kan lärdomarna och effekterna från Tisabalima användas i fler delar av den verksamhet vi gör tillsammans i Etiopien. 

Din gåva har bland annat använts till:

  • Utbildning till bönder om hur de kan förbättra jordbruket och få större skördar, till exempel genom växelbruk och rätt val av grödor.
  • Nya frukter, sädesslag och grönsaker.
  • Utbildning till bönder om hur de brukar jordbruksmark, skogar och vatten på ett hållbart och energisnålt sätt.
  • Rent vatten.
  • Självhjälpsgrupper för kvinnor som möjliggör gemensamt sparande och småföretagande.
  • Getter som startkapital för kvinnors egna företagande och försörjning.
  • Kurser om bättre och mer näringsrik kost.
  • Diskussionsgrupper som leder till ökad jämställdhet och bryter tabun som begränsar människors livsutrymme.