En flock getter
Foto: Magnus Aronson/IKON
Hållbar försörjning

Större skördar och ökad jämställdhet i Etiopien

Etiopien är ett av världens fattigaste länder och många människor går ständigt hungriga. Projektet för att ge fler människor nya försörjningsmöjligheter, skola, hälsa och jämställdhet har visat sig mycket framgångsrikt! Därför har detta arbete från och med 2020 slagits ihop med vårt projekt för klimat, hållbarhet och jämställdhet i Etiopien (p122).

Fantastisk förändring i avlägsna byar – P20

Människor på landsbygden i Etiopien sliter hårt. Befolkningsmängden har ökat dramatiskt och klimatförändringarna har dessutom försvårat mat- och vattentillgången de senaste decennierna. Men Act Svenska kyrkans breda landsbygdsutvecklingsprojekt gör skillnad. Det har till och med blivit så framgångsrikt att andra organisationer tagit efter modellen.

Bönder får kunskaper så att de kan utveckla jordbruket och få rent vatten. Destruktiva könsroller bryts och grupper av kvinnor startar egna företag och får ökat inflytande över sina liv och över de beslut som fattas gemensamt i byn.

Projektet i Tisabalima, med projektnummer P20, har pågått i många år och blivit ett väletablerat arbetssätt för att stötta lokalbefolkningen att klara fattigdom och utsatthet. Act Svenska kyrkan har tillsammans med vår etiopiska systerkyrka därför valt att arbetet övergår i ett större långsiktigt program från år 2020, med stort fokus på jämställdhet, klimat och hållbarhet. På så sätt kan lärdomarna och effekterna från Tisabalima användas i fler delar av den verksamhet vi gör tillsammans i Etiopien. 

Växter som ska planteras ut

Krisförebyggande klimatarbete I Etiopien

I Etiopien pågår en ständig kamp mot klimatförändringarnas påverkan. För att säkra tillgången till mat och livsmedel stöttar Act Svenska kyrkan bland annat hållbar plantering av skog, diversifiering av grödor och byggnation av bevattningskanaler som säkrar bördiga jordar.

DET HÄR GÅR DIN GÅVA TILL:

  • Utbildning till bönder om hur de kan förbättra jordbruket och få större skördar, till exempel genom växelbruk och rätt val av grödor.
  • Nya frukter, sädesslag och grönsaker.
  • Utbildning till bönder om hur de brukar jordbruksmark, skogar och vatten på ett hållbart och energisnålt sätt.
  • Rent vatten.
  • Självhjälpsgrupper för kvinnor som möjliggör gemensamt sparande och småföretagande.
  • Getter som startkapital för kvinnors egna företagande och försörjning.
  • Yrkesutbildning för arbetslösa ungdomar.
  • Diskussionsgrupper som leder till ökad jämställdhet och bryter tabun som begränsar människors livsutrymme.
Hus byggt på pelare vid vatten.

Tema: Hållbar försörjning

Hållbar försörjning är ett tema som genomsyrar många av våra projekt. Se alla insamlingsprojekt på temat.

Gruppbild av en man och två kvinnor som ler mot kameran.

Har du några frågor?

Kontakta gärna Givarservice! Ordinarie öppettider: mån-fre, 9-12 och 13-15 Telefonnummer: 010-1819300

Folk är ute på gatan och demonstrerar.

Förändring genom påverkan

Act Svenska kyrkan arbetar med att påverka makthavare. Det ger oss möjlighet att komma åt grundorsakerna till fattigdom och förtryck, stärka de mänskliga rättigheterna och bidra till hållbar utveckling.

Växter som ska planteras ut

Krisförebyggande klimatarbete I Etiopien

I Etiopien pågår en ständig kamp mot klimatförändringarnas påverkan. För att säkra tillgången till mat och livsmedel stöttar Act Svenska kyrkan bland annat hållbar plantering av skog, diversifiering av grödor och byggnation av bevattningskanaler som säkrar bördiga jordar.