Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Meny
Tro och lärande

Låt unga möta världen i Act Svenska kyrkans utbytesprogram

"Ung i den världsvida kyrkan" är Act Svenska kyrkans utbytesprogram. Var med och gör det möjligt för unga vuxna från Costa Rica, Filippinerna, Sverige och Tanzania att uppleva kyrkans arbete och samhällsengagemang i ett annat land.

Utbytesprogram för unga – P179

Att komma nära unga människor i ett annat land, och att få lära känna dem och deras kyrka, är utvecklande – både för den som kommer och för de som får besök. Varje höst reser en grupp unga svenskar till något av de fem andra länderna i utbytet. På våren kommer deltagare från utbytesländerna till svenska församlingar för att dela vardagen med dem, och på så sätt förstärka gemenskapen i den världsvida kyrkan.

Att dela tro och liv med människor i en annan kyrka, i en annan del av världen, kan betyda mycket för den egna utvecklingen och framtiden. Var med och stöd ungas möjlighet att få uppleva den världsvida kyrkan!

Man behöver inte kunna språket, man kan bli rörd och berörd ändå.

Roberto de Oliveira Nielsens

DET HÄR GÅR DIN GÅVA TILL:

  • Utbyte mellan Act Svenska kyrkan och kyrkor i Costa Rica, Filippinerna och Tanzania.
  • Utveckling, både för unga människor och för den världsvida kyrkan.
  • Internationellt engagemang – en viktig del av de svenska deltagarnas uppdrag är att inspirera till internationellt engagemang i framtiden.

Inspirerande erfarenheter

Roberto de Oliveira Nielsen ägnar mycket av sin fritid i Brasilien åt kyrkans ungdomsarbete. När han besökte Västeråsförsamlingen Önsta var han aktiv i gruppverksamheter för både barn och äldre. Men hans bästa minne från utbytet i Sverige är från sjukhuskyrkan.

– När jag var där fick barnen besök av clowner och jag skulle så gärna vilja göra något liknande.  

Roberto de Oliveira Nielsen från Brasilien
För Roberto de Oliveira Nielsen är den världsvida kyrkan som kärlek. Bild: Magnus Aronson /Ikon

När han ska beskriva den världsvida kyrkan jämför han den med kärlek.

– Man behöver inte kunna språket, man kan bli rörd och berörd ändå. 

Lydia Sjöberg, som besökt den lutherska kyrkan i Costa Rica, berättar att kyrkan ger ungdomarna där en chans att ta plats och påverka i ett annars rätt konservativt samhälle. Församlingens arbete för fattiga och utsatta har utmanat hennes föreställningar om vad en kyrka är och kan göra.

– Jag har också knutit kontakter med ungdomar från Brasilien, Tanzania och Filipinerna. Vi är ett relationsnätverk mellan kyrkor och mellan länder, något som känns otroligt meningsfullt.