Gruppbild på utbytesdeltagarna 2019
Foto: Magnus Aronson/Ikon
Tro och lärande

Låt unga möta världen i Act Svenska kyrkans utbytesprogram

"Ung i den världsvida kyrkan" är Act Svenska kyrkans utbytesprogram. Var med och gör det möjligt för unga vuxna från Costa Rica, Filippinerna, Sverige och Tanzania att uppleva kyrkans arbete och samhällsengagemang i ett annat land.

Utbytesprogram för unga – P179

Att komma nära unga människor i ett annat land, och att få lära känna dem och deras kyrka, är utvecklande – både för den som kommer och för de som får besök. Varje höst reser en grupp unga svenskar till något av de fem andra länderna i utbytet. På våren kommer deltagare från utbytesländerna till svenska församlingar för att dela vardagen med dem, och på så sätt förstärka gemenskapen i den världsvida kyrkan.

Att dela tro och liv med människor i en annan kyrka, i en annan del av världen, kan betyda mycket för den egna utvecklingen och framtiden. Var med och stöd ungas möjlighet att få uppleva den världsvida kyrkan!

Man behöver inte kunna språket, man kan bli rörd och berörd ändå.

Roberto de Oliveira Nielsens

DET HÄR GÅR DIN GÅVA TILL:

  • Utbyte mellan Act Svenska kyrkan och kyrkor i Costa Rica, Filippinerna och Tanzania.
  • Utveckling, både för unga människor och för den världsvida kyrkan.
  • Internationellt engagemang – en viktig del av de svenska deltagarnas uppdrag är att inspirera till internationellt engagemang i framtiden.