Gul byggnad med galler och klotter på utsidan. Innanför finns en förskola.
Foto: Maria Wiborgh /Ikon
Jämställdhet och hälsa

Tryggare liv för flickor i Latinamerika

I Latinamerika är machokulturen stark och tar sig ofta våldsamma uttryck. Act Svenska kyrkan stödjer nätverk i Brasilien och Honduras som förebygger övergrepp mot barn genom utbildning av ledare och lärare i församlingar, skolor och frivilligorganisationer.

Utbildning som förebygger övergrepp på barn

Våld och sexuella övergrepp mot kvinnor kan i vissa kontexter vara normaliserat. Övergreppen börjar ofta redan när de är barn. Genom utbildningar runtom i samhällets olika instanser får tusentals deltagare verktyg att hjälpa barn i alla olika åldrar. Små barn lär sig via lek att hitta nycklarna för att kunna berätta om övergreppen. Äldre barn får lära sig att juridiskt kunna argumentera för sina rättigheter.

Arbetet bidrar till:

  • Utbildning av ledare och lärare inom kyrkor, skolor och frivilligorganisationer, för att förebygga och synliggöra sexuellt våld mot barn.
  • Arbete för att lära barnen att sätta gränser. Genom lek lär de sig hitta nycklarna för att kunna berätta om övergrepp och få hjälp.
  • Utbildningsmaterial till förskolor, skolor och fritidsgårdar.

Alla har rätt till sin egen kropp

Påverkansarbetet för barns rätt till kroppslig integritet och självbestämmande sker på många olika sätt. Bland annat produceras en mängd material, som på ett lekfullt sätt hjälper barn och unga att hantera svåra situationer, och stärker deras självbild.

Utbildningsinsatserna når lärare, politiker, socialsekreterare, kyrkoledare, ungdomsledare och andra som har kontakt med barn och unga i sitt arbete. De får lära sig att upptäcka våld mot barn och sexuella övergrepp, hur de kan hjälpa drabbade och arbeta förebyggande. Exempelvis genomför ungdomar regelbundet kampanjer, där unga samtalar med vuxna om att inte kränka eller misshandla barn fysiskt, psykiskt eller sexuellt. Ett ”vaccinationskort” visar att den vuxna tagit emot ”behandlingen”.

Ung mamma och pappa med nyfödd son

Jämställdhet och hälsa

Religiösa aktörer har i många delar av världen stort inflytande över normer, sedvänjor och lagar kopplade till könsroller, sexualitet och familjebildande. Act Svenska kyrkan samarbetar med religiösa företrädare som står upp för jämställdhet.

Folk är ute på gatan och demonstrerar.

Förändring genom påverkan

Act Svenska kyrkan arbetar med att påverka makthavare. Det ger oss möjlighet att komma åt grundorsakerna till fattigdom och förtryck, stärka de mänskliga rättigheterna och bidra till hållbar utveckling.

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter.Men tyvärr ser verkligheten inte ut så. Därför arbetar vi exempelvis som här med stöd till utsatta barn i Filippinernas slumområden.

Om Act Svenska kyrkan

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.