Gul byggnad med galler och klotter på utsidan. Innanför finns en förskola.
Foto: Maria Wiborgh /Ikon
Jämställdhet och hälsa

Tryggare liv för flickor i Latinamerika

I Latinamerika är machokulturen stark och tar sig ofta våldsamma uttryck. Våld och sexuella övergrepp är vanligt och drabbar särskilt flickor och unga kvinnor. Hjälp oss att ge barnen i Latinamerika ett liv fritt från våld!

Utbildning som förebygger övergrepp på barn

Genom organisationen Claves når vårt stöd tusentals vuxna och barn, framförallt i Brasilien och Honduras. Utbildning av ledare och lärare i församlingar, skolor och frivilligorganisationer, förebygger och synliggör övergreppen och våldet mot barn. 

Din gåva går bland annat till:

  • Utbildning av ledare och lärare inom kyrkor, skolor och frivilligorganisationer, för att förebygga och synliggöra sexuellt våld mot barn.
  • Arbete för att lära barnen att sätta gränser. Genom lek lär de sig hitta nycklarna för att kunna berätta om övergrepp och få hjälp.
  • Utbildningsmaterial till förskolor, skolor och fritidsgårdar.

Alla barn har rätt till ett liv utan våld

Många barn i Latinamerika lever under hot om våld och övergrepp. Mord på unga kvinnor ökar stort. Organisationen Claves arbetar för barns rätt till ett liv utan alla slag av våld.

Tillsammans med två yngre kamrater är 15-åriga Isabel Torres ofta på kyrkans ungdomsgård. Där finns en flickgrupp som är inspirerad av Claves.  

– Vi har ingenstans att ta vägen efter skolan, därför kommer vi hit. Här lär vi oss att behandla varandra med respekt. Det är bara i kyrkan vi hittar människor som lyssnar på oss ungdomar, säger de.  

Vaccination mot våld

– Många vuxna har en negativ attityd mot ungdomar. Men vi vill uppmärksamma allmänheten på att det är vår skyldighet som vuxna att behandla unga med respekt, säger Nicolás Iglesias på Claves.

Därför genomför ungdomar regelbundet kampanjer på Claves initiativ, där de unga samtalar med vuxna om att inte kränka eller misshandla barn fysiskt, psykiskt eller sexuellt. Ett ”vaccinationskort” visar att den vuxna tagit emot ”behandlingen”.  

Utbildning av både barn och vuxna

Claves producerar en mängd material, som på ett lekfullt sätt hjälper barn och unga att hantera svåra situationer, och stärker deras självbild. Claves utbildar också lärare, politiker, socialsekreterare, kyrkoledare, ungdomsledare och andra som har kontakt med barn och unga i sitt arbete. De får lära sig att upptäcka våld mot barn och sexuella övergrepp, hur de kan hjälpa drabbade och arbeta förebyggande.