Meny

Skolan och teckenspråket ger döva barn i Eritrea en framtid

Tack för alla gåvor som kunnat ge fler döva barn i Eritrea en framtid. Insamlingen är avslutad.

Med er hjälp har vi bland annat kunnat bidra till att:

  • två dövskolor i Eritrea fått stöd till sin verksamhet
  • fler skolor fått tillgång till rent vatten
  • hälso- och sjukvårdskliniker kunnat erbjuda bättre vård
    Fler unga vuxna fått yrkesutbildningar

Arbetet i Eritrea fortsätter men kommer inte längre vara öppet för enskilda gåvor. Se andra insamlingsprojekt som du kan stödja.

Har du frågor om insamlingen, kontakta Givarservice.
Tel: 018-169600

Teckenspråket öppnar barnens dörr till framtiden 

Den evangelisk-lutheranska kyrkan i Eritrea är liten och isolerad från omvärlden, och de verksamheter kyrkan bedriver är mycket viktiga för utsatta människor med få möjligheter att få hjälp på annat sätt.

Svenska kyrkan stöttar hela den lutherska kyrkans arbete i Eritrea. Skolor och förskolor för döva barn, yrkesutbildningar för unga vuxna, sjukhus och rent vatten till skolor, är några av de saker som ingår i kyrkans diakonala arbete.

För många döva barn är kyrkans skolor enda chansen att få gå i skolan. Hundratals barn står i kö för att få lära sig teckenspråk, matematik och läsning, och för att få gå en yrkesutbildning. Kyrkan har även kurser i teckenspråk för barn och föräldrar.

 

Jag gör allt jag kan för att visa den hörande världen att döva kan göra det hörande kan.

Fithawit Mekonen, elev på en av dövskolorna.

Kyrkans dövskolor är unika

Eritrea har sex miljoner invånare men kyrkans dövskolor är nästan ensamma om att erbjuda utbildning för döva barn. Flera hundra barn står i kö för en plats.

– Jag gör allt jag kan för att visa den hörande världen att döva kan göra det hörande kan, säger en pojke, Fithawit Mekonen, som är elev på en av dövskolorna.

Efter åren i dövskolan går många elever vidare till vanliga skolor, vilket även kan ge möjlighet till högre studier. En av dem är Abudelrezak Mohammed.

– Jag väntar på att komma in på lärarutbildningen i Asmara, berättar han.

Fler gåvor kan ge fler döva barn chans till skolgång

– Ju mer stöd vi får desto större möjlighet har vi att ta emot elever. Byggnaderna finns, det är inte så svårt att utbilda lärare, men lönerna är en utmaning, säger Temesghen Berhane, som arbetar i evangelisk-lutherska kyrkan.  

I princip förekommer inte utländska biståndsorganisationer i Eritrea. Men Svenska kyrkan har sedan länge en relation med den evangelisk-lutherska kyrkan och kan därför fortsätta stödja det viktiga arbetet med kyrkans unika dövskolor.