Foto: Anna Hjälm

50 år är för länge! Ockupationen måste upphöra

I 50 år har det palestinska folket levt under militär ockupation. Fredsprocessen är avbruten och en hållbar lösning ser mycket avlägsen ut. Palestinier och israeler betalar varje dag ett högt pris för den utdragna konflikten.

Sedan 1967 har konflikten inneburit upprepade brott mot internationell humanitär rätt och de mänskliga rättigheterna både på det ockuperade området och i Israel. Den israeliska ockupationen av det palestinska området står i centrum för dagens konflikt.

Ockupationen är ett avgörande hinder för fred och måste upphöra. Endast på fredlig väg kan konflikten få en hållbar lösning. Ett slut på ockupationen och därmed ökat självbestämmande för palestinierna ställer också krav på Palestina: vi vill se ett demokratiskt Palestina med rättigheter och skyldigheter, en fungerande rättsstat med respekt för de mänskliga rättigheterna.

Partner för fred

Tillsammans med lokala partner i Palestina och i Israel och genom stora ekumeniska nätverk, samarbetar vi sedan decennier tillbaka med den lokala lutherska kyrkan, organisationer och människor som arbetar för fred, mänskliga rättigheter och ett slut på ockupationen.

De är människor som varje dag skapar fredens kultur i ofredens tid. De är aktörer som vägrar ge upp hoppet om ett slut på ockupationen, en rättvis fred och en bättre framtid för alla. De är aktörer som varje dag utgör levande bevis för att det finns partner för fred.

När politiska lösningar år efter år uteblir blir civilsamhället en allt viktigare bärare av hoppet - för nutiden och framtiden.

Ärkebiskopens bön för det heliga landet - Pingsten 2017

Hoppets Gud,

du som har uppfyllt påskens löften

genom att sända Anden till din kyrka

och öppna det eviga livets väg för alla människor –

utgjut din kraft över dina barn i det heliga landet:

judar, kristna och muslimer,

palestinier och israeler.

I vårt sökande efter en rättvis fred kommer vi till dig.

Låt hat vändas till kärlek,

rädsla till tillit,

förtvivlan till hopp,

förtryck till frihet.

Låt det brutna bli helt

och lär oss hur vi kan leva i jämlikhet.

För i påskens ljus

har du gett oss ett hopp om shalom och salaam,

genom Jesus Kristus, vår Herre.

Amen.

 

Ärkebiskop Antje ber tillsammans med kyrkoledare från hela världen om enhet och en rättvis fred i det heliga landet. Bönerna finns samlade hos Kyrkornas Världsråd.