Uttalande: Sydsudan – 10 år som självständig nation

Den 9 juli har världens yngsta nation Sydsudan varit självständig i tio år. Med anledning av detta gör Act Svenska kyrkan tillsammans med det ekumeniska nätverket ENSS ett uttalande för att uppmärksamma den stora nöden i landet.

10 år av självständighet har inte varit konfliktfritt. Trots ett fredsavtal från 2018 så har decenniet som självständig nation präglats av våld och konflikter, där kvinnor och flickor särskilt utsatta. Den humanitära krisen har även förvärrats under de senaste åren och är nu den värsta någonsin i landets historia med 8,3 miljoner människor i behov av akut stöd.

I samband med tioårsdagen har Act Svenska kyrkan skrivit under ett uttalande om situationen i landet. Uttalandet är i solidaritet med det påverkans- och fredsarbete som görs av kristna rådet och ämnar uppmärksamma den stora och ökande nöden i Sydsudan. Act Svenska kyrkan gör detta uttalande som en del av ett större ekumeniskt nätverk av trosbaserade organisationer och kyrkor.

Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med lokala partner i Sydsudan inom humanitärt- och utvecklingsbistånd samt fredsbyggande arbete. Tillsammans gör vi skillnad!

Läs uttalandet i sin helhet på engelska.

Exempel på Act Svenska kyrkans arbete i Sydsudan