Foto: OCHA G Arevalo

Utökat stöd till drabbat Filippinerna

Act Svenska kyrkan kan nu gå in med utökat stöd på 5 miljoner kronor till de många människor som drabbats av tyfonen Gonis framfart i Filippinerna. Många är fortfarande hemlösa och behoven av tak över huvudet, mat och vatten är fortsatt stora.

Filippinerna har drabbats extra hårt av flera oväder i år, vilket skördat många människoliv i omgångar. Goni, som svepte in den 11-12 november, är det artonde tropiska ovädret som rammat Filippinerna i år.
Supertyfonen medförde enorma skador och översvämmade stora områden, begravde hus under lera och stenar och slet av kraftledningar. Omkring en miljon människor uppskattas ha evakuerats till tillfälliga center och många blev hemlösa.
- Nu rapporteras om att det fortfarande är över 80 000 människor som inte kan återvända till sina hem. Av dessa saknar nästan hälften plats på ordentliga tillfälliga boenden, berättar Elvira Sörman Laurien vid Act Svenska kyrkans humanitära enhet.

Nya oväder försvårar

Hjälpinsatserna efter tyfonen försvåras av att ytterligare ett oväder, tyfonen Vamco, drog in över landet kort efter Goni och bidrog till nya höga vattenstånd och översvämningar. Det rapporteras även om att tillfälliga bostäder som sattes upp efter Goni i flera områden har förstörts.
- En stor fråga nu är också hur vi kan ordna med tillfälliga boenden till så många som möjligt utan att öka risken för att covid-19 och andra överförbara sjukdomar sprids, säger Elvira Sörman Laurien.

Nya pengar från Sida

Act Svenska kyrkan kunde agera snabbt vid katastrofen tack vara samarbetet med en lokal partner på plats i Filippinerna  där insamlade medel är en avgörande del. Nu har Act Svenska kyrkan även tilldelats 5 miljoner kronor i stöd av Sida för att kunna bistå de drabbade i Filippinerna.
- Stödet innebär att vi tillsammans med partner på plats kan nå nästan 40 000 personer i de allra hårdast drabbade områdena med insatser som tak över huvudet och hygien/sanitetsartiklar. Dessutom kommer 3 000 personer kunna få tillgång till rent vatten och 1 600 få möjlighet att handla mat och andra förnödenheter, berättar Elvira Sörman Laurien, som påpekar att behoven ändå kommer att vara fortsatt stora.

Bra system med varning

Avgörande för att drabbade människor ska kunna återgå till en fungerande vardag och egen försörjning är att det byggs nya permanenta bostäder för de som tvingats evakuera eller fly. Filippinerna är ett land som är hårt drabbat av oväder och Act Svenska kyrkans lokala partner konstaterar att det är troligt att det kommer fler innan året är slut. Samtidigt har Filippinerna ett relativt bra system vad gäller att tidigt varna för kommande oväder och att evakuera människor som befinner sig i riskområden. Till exempel så rapporterar FN i sin första rapport kring behoven efter Goni att många liv kunde räddas tack vare att nära 500 000 personer evakuerades redan innan Goni drog in över landet.
-Act Svenska kyrkan har arbetat på plats i många år i Filippinerna både med humanitära insatser och långsiktigt utvecklingsarbete. Det är en styrka att kunna vara på plats både före, under och efter en katastrof, och just vad gäller i Filippinerna drogs många lärdomar i samband med den tyfon som under 2013 drabbade landet och dödade över 7 000 människor. Även då fanns Act Svenska kyrkan på plats med stöd, säger Elvira Sörman Laurien.