Flicka på en marknad i Indien. På bilden ligger logotypen för Rädda biståndet.
Foto: Sean Furlonger /Ikon

Upprop för att rädda biståndet

Nyhet Publicerad Ändrad

Idag lanseras uppropet ”Rädda biståndet”. Act Svenska kyrkan och drygt 50 organisationer från det svenska civilsamhället har gått samman för att mobilisera för att Sverige fortsatt ska visa solidaritet med människor i utsatthet i världen.

Sverige har råd med en hundradel för världen. Inför valet har politiska röster höjts för att Sverige ska skära ned på biståndet. Samtidigt befinner vi oss i en kris av sällan skådat slag med ökande hunger, fattigdom och konflikter, mindre demokrati och jämställdhet och en akut klimatkris. Minskningar av biståndet drabbar miljontals barn och vuxna och bäddar för nya och värre kriser. 

– När världen ropar kan vi inte vända oss inåt och sätta oss själva framför vår nästa. Att verka för människors rätt att leva ett värdigt liv, fritt från hunger, fattigdom och förtryck handlar om solidaritet. Det bidrar också till långsiktig säkerhet, utveckling och välfärd även i Sverige, säger Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan. 

Skriv under uppropet för att rädda biståndet!

Inför valet vill vi ha ett löfte från våra politiker att ge minst 1% av BNI i bistånd till människor som lever i fattigdom och förtryck.

Skriv under

Majoritet av svenskarna för bistånd

Den senaste opinionsundersökningen från Sida visar att 77 procent av svenskarna tycker det är viktigt att Sverige bidrar till utveckling i länder med fattigdom. Uppropets namninsamling är ett sätt att ge synlighet åt den majoriteten av väljarna. 

Dryga 50-talet civilsamhällesorganisationer, alla medlemmar i plattformen CONCORD Sverige, står bakom uppropet och kommer att samla in stöd för det under perioden fram till valet. Undertecknarna uppmanas också att kontakta kandidater till riksdagen för att få dem att lova att behålla ett bistånd om minst en procent av BNI till människor i fattigdom och förtryck.

Det breda samarbetet i civilsamhället visar hur biståndsviljan bärs av människors ideella engagemang. I arbetet för att värna det svenska biståndet behövs alla goda krafter, och Act Svenska kyrkan samverkar också med en rad samfund och trosbaserade organisationer, där vi  utmanar politikerna att stå fast vid löftet om en hundradel för världen.

Katastrofala konsekvenser 

Konsekvenserna av ett minskat svenskt bistånd är katastrofala. Några exempel på vad en minskning med 30 procent skulle innebära: 760 000 människor som hungrar får inte mat, 2 miljoner barn kan inte gå till skolan och 2 miljoner människor får inte tillgång till rent vatten. Sverige har dessutom varit ett föregångsland internationellt och riskerar att sätta en negativ trend bland andra givarländer. Det gäller inte minst det livsviktiga klimatbiståndet.

Uppropet Rädda biståndet pågår mellan den 8 juni och 11 september 2022. Privatpersoner bjuds in att skriva under, men även organisationer och företag kan ställa sig bakom uppropet. Efter valet kommer underskrifterna att lämnas över till de 349 riksdagsledamöterna som valts in i Sveriges riksdag.