Foto: Wikicommons

Undantagstillstånd i Etiopien 

Etiopiens regering har utlyst ett 6-månader långt undantagstillstånd och uppmanar alla etiopier att registrera sina vapen och att skydda området om så behövs för att stoppa rebellgruppernas frammarsch. En redan svår situation i Etiopien blir nu hastigt värre.

Kriget i Tigray – som nu pågått i ett år - sprider sig snabbt i de närliggande regionerna. Etniska motsättningar växer, vilket ytterligare spär på och sprider konflikten. Grannar och kollegor riskerar att se varandra utifrån ett etniskt perspektiv.  I huvudstaden Addis Ababa ökar oron för vad som kommer att hända härnäst.  

- Utvecklingen i norra Etiopien är mycket oroväckande och den redan svåra humanitära situationen förvärras dagligen. Ett hot mot Addis Ababa är ett allvarligt hot mot stabiliteten i hela regionen, säger Jacob Ansved, humanitär programhandläggare för Act Svenska kyrkans flyktingrespons i östra Afrika. 

Addis Ababa har länge fungerat som en symbol och ett nav för utveckling i regionen och som bas för viktiga regionala organisationer som exempelvis Afrikanska Unionen.

Den humanitära situationen förvärras i takt med att fler områden blir svårtillgängliga när kriget brer ut sig. De interna flyktingströmmarna växer som en konsekvens och flyktingsituationen blir allt värre när människor tvingas fly längre bort från sina hem.

Utvecklingen är oförutsägbar och situationen förändras dagligen, vilket gör det mycket svårt att nå ut med hjälpinsatser. I samråd med partner försöker Act Svenska kyrkan att rikta om vårt humanitära arbete så gott det går till de platser som människor nu flyr till. På så sätt hoppas vi att våra partner kan nå fram till människor och samtidigt inte utsättas för orimliga risker.  

Behovet av gåvor till Act Svenska kyrkans katastrofinsatser är stort. Tillsammans kan vi göra skillnad!