Meny

Uttalande: Tydligt jämställdhetsperspektiv behövs i all covid-19 respons

Tack vare sin lokala förankring spelar många trosbaserade aktörer en viktig roll för att rädda liv under covid-19-pandemin. Tillsammans med religiösa ledare och trosbaserade aktörer världen över uppmanar Act Svenska kyrkan stater och civilsamhället att genomföra insatser som säkerställer kvinnors och flickors rättigheter och främjar jämställdhet.

Flera rapporter vittnar om en global ökning av mäns våld mot kvinnor i nära relationer då människor uppmanas att stanna hemma på grund av covid-19. Kvinnor och flickor riskerar inte bara att utsättas för våld, de har även begränsade möjligheter att söka hjälp och skydd. Andra aspekter som bidrar till kvinnors utsatthet under pandemin är att de utgör 70 procent av den globala hälso- och sjukvårdsarbetsstyrkan och utsätts för stora hälsorisker. Dessutom arbetar många kvinnor  i den informella sektorn och riskerar därför att drabbas hårt i den ekonomiska kris som uppstått på grund av covid-19.

Med anledning av detta publicerar ”Faith in Beijing”, en bred koalition av trosbaserade aktörer och nätverk, ett gemensamt uttalande för att uppmärksamma kvinnors och flickors rättigheter.

– I uttalandet kräver vi att covid-19-insatser inkluderar genusintegrerade strategier för att hantera och bekämpa ekonomiska orättvisor, bristande hälso- och sjukvårdssystem samt sexuellt och könsbaserat våld, säger Eva Ekelund, policychef för Act Svenska kyrkan.

Lokal förankring – nyckeln till förändring

Genom sin lokala förankring har trosbaserade aktörer goda möjligheter att nå ut till allmänheten med budskap om social distansering, solidaritet samt hälsoinformation. De har även en central roll när det gäller att utmana skadliga normer och värderingar, samt främja jämställdhet.

– Trosbaserade aktörer har ofta stor makt och inflytande i de samhällen de verkar i, vilket gör dem till nyckelaktörer för att åstadkomma förändring, säger Eva Ekelund.

Trosbaserade aktörer förmedlar även viktiga samhällstjänster som utbildning, hälso- och sjukvård och psykosocialt stöd – insatser som är extra viktiga under covid-19.

Läs uttalandet, Gender, Faith and COVID-19, i sin helhet (pdf, engelska)

Bakom uttalandet står:

 • ACT Alliance
 • Act Svenska kyrkan
 • Anglican Communion 
 • Association of Presbyterian Women Aotearoa New Zealand
 • Christian Aid 
 • DanChurchAid
 • The Girls' Brigade International
 • Islamic Relief Worldwide
 • Side by Side: Faith movement for gender justice
 • United Society of Partners in the Gospel
 • We Will Speak Out South Africa
 • World Council of Churches