Fyra flickor går över en träbro. Två av dem bär varsitt fat på huvudet. Några hus syns i bakgrunden.
Foto: Daniele Volpe /Ikon

Svenska kyrkan och europeiska systerorgan satsar på ökat stöd till civilsamhälle i Guatemala

Nyhet Publicerad

Europeiska medlemmar i kyrkornas Act-allians satsar nu på ökat stöd till bland annat jämställdhet och mänskliga rättigheter i Guatemala. Det handlar om att samverka med och stödja civilsamhället, kyrkor och näringslivet lokalt.

Den 18 april invigdes satsningen Jotay: ACTing Together och det nya kontoret i Guatemala. Syftet är att stödja civilsamhällesaktörer, inklusive kyrkor och ekumeniska organisationer, i Guatemala i deras arbete för jämställdhet, hållbar försörjning, ökad respekt för mänskliga rättigheter och fred.

Ordet Jotay betyder “pånyttfödelse eller skott” på Mayaspråket Kaqchikel. Programmet Jotay vill skapa nya förutsättningar för ett rättvist och inklusivt Guatemala. Vid invigningen hölls en gemensam ceremoni mellan kyrkorna och mayatraditionen. 

Civila samhället har en skyldighet att upprätthålla mänskliga rättigheter

- Civila samhället, däribland religiösa aktörer, och näringslivet har en skyldighet att bidra till att mänskliga rättigheter och mänsklig värdighet upprätthålls i Guatemala, säger Eva Ekelund, Svenska kyrkans planeringschef. Hon fortsätter:

Svenska kyrkans regionala representant i Guatemala, Ines Bustamante, var med som en av arrangörerna av invigningen.

-I samverkan kan vi hålla varandra ömsesidigt ansvariga och arbeta för en demokratisk utveckling, för genusrättvisa, hållbar utveckling och allas rätt till ett värdigt liv. 

Under 18-21 april, har organisationerna arrangerat en rad möten och seminarier på temat Internationellt samarbete och Civilsamhällets roll i Guatemala utifrån nya scenarier och utmaningar.

Organisationerna har också mött ambassadörerna från Sverige, Tyskland och Storbritannien tillsammans med religiösa ledare från olika samfund. Svenska ambassaden var värd för ett av dessa möten som hölls i ambassadörens residens.