Översvämmat område i Sydsudan
Foto: ANDREEA CAMPEANU/TT

Svåra översvämningar i Sydsudan

Act Svenska kyrkan stöder lokala krafter i Sydsudan som nu kämpar mot hotande hungersnöd och svåra hälsoproblem i spåren av vad som ser ut att bli de värsta översvämningarna i Sydsudan på över 60 år. Ett läge som försvåras av pågående pandemi.

Närmare en miljon människor har drabbats av det som ser ut att bli de värsta översvämningarna i Sydsudan på över 60 år och FN:s livsmedelsprogram WFP varnar för en allt svårare humanitär situation i landet. Akut hungersnöd och svåra hälsoproblem hotar över en miljon människor och rädslan är stor att situationen också ska medföra en ökning av antalet fall av covid-19.
Enligt FN:s katastroforgan OCHA är nästan två miljoner av Sydsudans befolkning på 15 miljoner internflyktingar. Enligt FN:s matprogram hotas många av ha för lite föda för att kunna äta sig mätta och hungersnöd är något regelbundet återkommande i landet, också  präglats av år av krig och konflikt.

Pandemin försvårar situationen

-Pandemin har ytterligare försvårat för organisationer att hjälpa människor i nöd, då det krävs karantän och skyddsutrustningar för personalen. Våra lokala partners kämpar för att hjälpa de allra mest utsatta och samtidigt minska risken för smittspridning, säger Peter Svensson, Act Svenska kyrkans regionala representant i Sydsudan.
Act Svenska kyrkan stödjer lokala insatser tillsammans med lokala partner på plats inom ramen för ACT-Alliansen, en biståndsallians bestående av främst krykor och gräsrotsrörelser. Sydsudans kristna råd, som är en lokal partner, lyfter i ett aktuellt uttalande den akuta situationen och behoven av stöd från omvärlden.
-Nu behövs omedelbar hjälp och att internationella samfundet ställer upp för Sydsudans hårt drabbade befolkning, säger Peter Svensson.