1.	A man riding a motorbike, a bunch of people riding a cart and three women walking on a road.
Foto: Sahar Zafar/CWSA

Social trygghet avgörande i klimatarbetet

Nyhet Publicerad

Social trygghet är ett viktigt redskap i klimatarbetet. Det skriver Act Svenska kyrkan i policy briefen Social protection and climate action som publiceras idag tillsammans med Naturskyddsföreningen, Olof Palmes Internationella Center samt Social Policy Initiative som är en av Act Svenska kyrkans samarbetspartner i Sydafrika.

Social trygghet kan spela en nyckelroll i klimatarbetet på flera sätt:

  1. Social trygghet är ett avgörande sätt att hantera kriser för såväl individer som samhällen och klimatförändringarna förvärrar och ökar förekomsten av kriser. Behoven av humanitära insatser har fördubblats de senaste fem åren och kommer sannolikt att öka i takt med att klimatnödläget förvärras. Det är inte hållbart att förlita sig på humanitärt bistånd – i stället behöver det byggas ut breda trygghetssystem som når alla och snabbt kan växlas upp i krissituationer.
  2. Social trygghet kan göra det möjligt att påskyndad klimatomställningen. Tillgången till grundläggande ekonomisk trygghet minskar människors utsatthet och oro för att förlora jobb och försörjning när den ekonomin ställs om till fossilfrihet. Social trygghet är därför en viktig del i en rättvis omställning – Just transition – och kan minska motståndet mot en nödvändig samhällsomställning.

Policybriefen avslutas med 15 rekommendationer som kan sammanfattas så här:

  • Investera i social trygghet för alla.
  • Klimatsäkra systemen för social trygghet så att de klarar klimatrelaterade kriser, men skapa inte specifika trygghetssystem för klimatrelaterade risker.
  • Kompensera utvecklingsländer för de skador och förluster de utsätts för och använd en del av pengarna till att utveckla breda system för social trygghet.
  • Stöd en rättvis omställning i hela världen, med social trygghet som en viktig del. I Sydafrika, där kolgruveindustrin försörjer hundratusentals människor och de nuvarande trygghetssystem brister, kan ett allmänt grundbidrag (Universal Basic Income Grant) vara ett sätt att stödja omställningen för arbetare i och kring kolgruvorna.

Event på COP27

Briefen presenteras också vid ett sidoevent på COP27 i dag (onsdag) som Act Svenska kyrkan arrangerar tillsammans med flera andra organisationer. Seminariet har rubriken Addressing Loss & Damage to deliver climate justice: human rights, youth, gender & faith leaders’ perspektives och kan följas kl 14.00-15.30 på UNFCCC:s youtue-kanal: https://t.co/xQi79hJ7V3

Policy brief Sociala trygghetssystem Foto: Sahar Zafar/CWSA