Inom ramen för Ugandasatsningen skapas bland annat meningsfull sysselsättning.Här ordnas cenmentplattor till latriner.
Foto: Tore Samuelsson

Satsning i Uganda viktigare än någonsin

Nyhet Publicerad

Norra Uganda har skakats av våldsutbrott mellan flyktingar och lokalinvånare. Act Svenska kyrkan finns på plats med en satsning som syftar till att skapa förutsättningar för fred. - Vi undersöker just nu vad grundorsakerna till våldsutbrottet kan vara, säger Sanaz Sedigh vid Act Svenska kyrkan.

Tio människor dödades i mitten av september i norra Uganda i samband med att sydsudanesiska flyktingar och lokalinvånare drabbade samman vid en plats där människor hämtar vatten. Våldsutbrottet kom inte helt oväntat och uppmärksammades av flera internationella medier.

-Vid första anblicken må det se ut som att det är fredligt här, men efter ett tag går det upp för dig att det finns ingen fred i lägret, berättar en person från lokalbefolkningen för Act Svenska kyrkan.

Act Svenska kyrkan finns på plats i Uganda med insatser inom ramen för ett konsortium. Samarbetet handlar i korthet om att skapa förutsättningar för fred och utveckling bland flyktingar och lokalbefolkning i västra Uganda, flyktingbosättningen Kyangwali och invånare i Kikuube-distriktet.

- Under de senaste fyra åren som jag har arbetat i Uganda, så har jag aldrig upplevt den här graden av våld mellan lokalbefolkningen och flyktingarna, berättar Claire Mazin, som samordnar arbetet på plats.

Långsiktighet nödvändigt

Enligt henne visar våldsutbrottet  just på nödvändigheten av innovativt långsiktigt arbete i Uganda med samordnad satsning inom områden som jordbruk, utbildning, genusfrågor och jämlikhet. Detta är några av huvudkomponenterna i Act Svenska kyrkans arbete på plats, där grundläggande fredsarbete genom samhällsdialog samt fokus på att lyfta människors sociala välmående är centralt.

Genom satsningen arbetar Act Svenska kyrkan med partner för en fredlig samvaro, men också för att förstå de underliggande mekanismerna bakom våldet. Act Svenska kyrkan har specialiserat sig på att se till individens specifika behov i samhället och flyktingbosättningarna för att kunna skapa förutsättningar för social samvaro mellan flyktingar och lokalbefolkningen.

Satsningen i Uganda fokuserar även på hållbarhet, miljö och klimatanpassade åtgärder. Förebyggande insatser samt att lyfta frågor kring sexuellt våld, könsrelaterat våld och genusfrågor är några av grundstenarna i arbetet.

Just nu genomför Act Svenska kyrkan och övriga partner inom satsningen en grundläggande undersökning för att få klarhet i orsakerna bakom våldsutbrottet. Den metod Act Svenska kyrkan använder för att skapa fred och sammanhållning kommer att få ytterligare tyngd i det fortsatta arbetet och utvecklas ytterligare i samarbete med andra partner inom satsningen.

- Vi kombinerar inom satsningen utveckling, humanitärt och fredsbyggande, en modell som kan komma att bli vägledande för framtida program för Act Svenska kyrkan i andra länder. Samarbete mellan olika organisationer med olika expertis är en nyckel till framgång, säger Sanaz Sedigh, programsamordnare för Uganda vid  Act Svenska kyrkan.

 

 

FAKTA

Act Svenska kyrkan leder arbetet med det konsortium i västra Uganda, Kikuube-distrikt, som går under beteckningen  MIRP (Mutual Inter-related Resilience Programme). Arbetet finansierat via Sida genom svenska ambassaden i Kampala och genomförs tillsammans med Action Against Hunger (ACF), Norska flyktingrådet (NRC) och Lutherska Världsförbundet (LWF/WS).