Så jobbar Act Svenska kyrkan med insamling och stöd till drabbade av kriget i Ukraina

Nyhet Publicerad

I programmet Kalla fakta på TV4 den 20 februari uppmärksammas UNHCRs kommunikation kopplat till kriget i Ukraina och deras arbete med dem som drabbats av kriget. Med anledning av programmet beskriver vi här hur Act Svenska kyrkan arbetar med insamling och stöd till de drabbade av kriget.

Gåvorna når fram

Sedan kriget i Ukraina bröt ut har många givit sitt stöd till de drabbade, inte minst genom gåvor till organisationer som ger stöd och hjälp. Genom ACT-alliansen har Act Svenska kyrkan ett nätverk av humanitära organisationer som fanns på plats i Ukraina och i länderna runt omkring redan innan kriget bröt ut. Det gjorde att vi snabbt kunde mobilisera humanitära insatser.

Insamlade medel har genom våra partner stöttat människor med överlevnadsinsatser, t.ex. mat, mediciner, hygien-kit och tillfälliga skyddsboenden, men också med psykosocialt och ekonomiskt stöd. Genom Lutherska världsförbundet stöttar vi också systerkyrkor i Ukrainas grannländer Polen, Ungern, Slovakien och Rumänien, i deras insatser att ta emot ukrainska flyktingar. I Polen, som är det land som tagit emot flest flyktingar från Ukraina, har vi bidragit till att sex mottagningscenter öppnats i landet och att personalen utbildats i psykosocialt stöd. 

Behoven av stöd till drabbade i Ukraina kommer att vara stora under lång tid framöver. Under 2023 påbörjar Act Svenska kyrkan stöd till småskaliga projekt som syftar till att organisera självhjälp för den drabbade befolkningen i Ukraina. Genom anslag till lokala grupper, som utbildas i att organisera sig och koordinera sina insatser med varandra och med andra samhällsinitiativ, stödjer vi lokalsamhällets egen förmåga att hantera situationen.

Kommunikation om människor som drabbats

I Act Svenska kyrkans kommunikation strävar vi efter att alltid skildra människor som drabbats med värdighet och inte som hjälplösa offer. Vi försöker välja bilder där människor är aktiva och starka, trots att de lever i en utsatt situation. Där det finns hopp om en bättre framtid. Alla personer som fotograferas, filmas eller intervjuas får skriva på ett samtycke för att personuppgifterna ska få användas. Vid behov av akut kommunikation och insamling vid katastrofer, så som för kriget i Ukraina, kan vi också dela bildmaterial inom ACT-alliansen. Vi efterfrågar alltid att samtycke har inhämtats.  

Frågor och svar

Vad händer med de medel Act Svenska kyrkan samlar in? 
Act Svenska kyrkan är en del av ACT-alliansen och genom det har vi ett nätverk av humanitära organisationer som finns på plats i Ukraina och i länderna runt Ukraina. Våra partner fanns alltså på plats och var aktiva med olika insatser redan innan Rysslands fullskaliga anfall mot Ukraina. Insamlade medel har stöttat människor med överlevnadsinsatser, t.ex. mat, mediciner, hygien-kit och tillfälliga skyddsboenden, men också med psykosocialt och ekonomiskt stöd.  

Genom Lutherska världsförbundet stöttar vi också systerkyrkor i Ukrainas grannländer Polen, Ungern, Slovakien och Rumänien, med deras insatser med att ta emot ukrainska flyktingar. I Polen, som är det land som tagit emot flest flyktingar från Ukraina, har vi bidragit till att sex mottagningscenter öppnats i landet och att personalen utbildats i psykosocialt stöd.  

Vad har insamlade medel gått till? 
Insamlade medel har hittills stöttat upp emot 200 000 människor med överlevnadsinsatser, tex mat, mediciner, hygien-kit och tillfälliga skyddsboenden, men också med psykosocialt stöd och ekonomiskt stöd.

Genom Lutherska världsförbundet stöttar vi också systerkyrkor i Ukrainas grannländer Polen, Ungern, Slovakien och Rumänien, med deras insatser för att ta emot ukrainska flyktingar. Polen är det land som tagit emot flest flyktingar från Ukraina och där har insamlade medel bidragit till att sex mottagningscenter öppnats i landet, från norr till söder. Där kan de som flytt få tillgång till ekonomiskt stöd vilket kan gå till det människorna själva bedömer som mest behövligt. Det kan vara mat, hyra, kläder eller annat. Där erbjuds även psykosocialt stöd och barn får möjlighet att träffas och leka.
De allra flesta som jobbar i mottagningscentren är själva ukrainare, vilket ger både jobb och en underlättad språksituation. 

Hur kan ni vara säkra på att pengarna når fram? 
Act Svenska kyrkan har starka system för att kontrollera att pengar som skickas når fram, och de används för det som avsetts. Vi arbetar nära tillsammans med våra partner innan pengar skickas, under arbetets gång och genom uppföljning, rapportering och oberoende revisioner. Vi har ett system för att ta emot och utreda anmälningar om oegentligheter och klagomål - så kallat Complaints and Respons Mechanism (CRM) - system för uppföljning och rapportering av olika avvikelser. Act Svenska kyrkans humanitära arbete är kvalitetscertifierat under det internationella systemet Core Humanitarian Standard.   

Hur mycket har Act Svenska kyrkan samlat in till Ukraina?  
Under 2022 samlade vi in drygt 40 mnkr (inkl. 10 mnkr från Radiohjälpen). Vi arbetar långsiktigt med att få ut dessa pengar i projekt som vi kan kvalitetssäkra och ser att vi kommer stödja partners insatser i Ukraina över tid.

Har ni porträtterat personer i kommunikationen kopplat till Ukraina?
Ja, det har vi. Vi är dock noga med att alltid förmedla människors livssituationer med djupaste respekt för individen. Vi försöker att välja bilder där människor inte porträtteras som offer utan är aktiva och starka trots en utsatt situation, där det finns hopp om en bättre framtid. Vid tillfällen då Act Svenska kyrkan har fotograferat/filmat/intervjuat har de personer som finns med i materialet fått lämna sitt samtycke för att personuppgifterna ska få användas. Vid behov av akut kommunikation och insamling vid katastrofer, så som för kriget i Ukraina, kan vi också dela bildmaterial inom ACT-alliansen. Vi efterfrågar alltid att samtycke har inhämtats.

Hur har ni säkrat deras medgivanden?
​​​​​​​Vid tillfällen då Act Svenska kyrkan har fotograferat/filmat/intervjuat har de personer som finns med i materialet fått lämna sitt samtycke för att personuppgifterna ska få användas. Vid behov av akut kommunikation och insamling vid katastrofer, så som för kriget i Ukraina, kan vi också dela bildmaterial inom ACT-alliansen. Vi efterfrågar alltid att samtycke har inhämtats.