Replik: Folkrätten är vår utgångspunkt

Nyhet Publicerad

Eva Ekelund, stf chef för Act Svenska kyrkan svarar på en ledartext i GP där Act Svenska kyrkan kritiseras för att brista i objektivitet under journalistresorna till Israel och Palestina.

Repliken i sin helhet:
Mathias Bred kritiserar i GP 16/10 Act Svenska kyrkan för att brista i objektivitet under journalistresorna till Israel och Palestina. Act Svenska kyrkan och biståndsorganisationen Diakonia har sedan 2006 genomfört 10 journalistresor till området. Utgångspunkten för resan och för all vår verksamhet är de mänskliga rättigheterna och den humanitära rätten. Det förhållningssättet innebär att vi är opartiska på det sättet att vi inte tar ställning för eller emot den ena eller andra sidan. Det innebär däremot inte att vi är neutrala inför ockupation, folkrättsbrott eller kränkningar av mänskliga rättigheter. Vi menar att det råder ojämlika maktförhållanden i Israel-Palestinakonflikten och den konfliktanalysen delar vi med stora delar av världssamfundet inklusive FN och EU. 

Förutom israeliska människorättsförsvarare, journalister och bosättare träffar grupperna alltid regerings- eller myndighetsföreträdare. På den resa Mathias Bred deltog i träffade gruppen premiärministerns talesperson. Vi är måna om att alltid inkludera en officiell israelisk röst, i kombination med de många andra israeliska rösterna som framträder under den vecka deltagarna tillbringar i Israel och Palestina. 

Samtidigt utger vi oss aldrig för att presentera en fullständig bild av vare sig det israeliska eller palestinska narrativet. Det finns som bekant inte heller bara två. Perspektiven inom respektive samhälle är många och skiftande. 

Under samtliga resor har vi även besökt staden Sderot i södra Israel, som var en av måltavlorna för terrorgruppen Hamas brutala och avskyvärda attacker. Sderot och andra närliggande samhällen har under lång tid levt med ett ständigt hot om raketbeskjutning från militanta grupper i Gaza. Under Mathias Breds besök i Sderot var bland annat den israeliska försvarsmakten, IDF, med och gav sin bild av situationen. 

Mathias Bred tillskriver resorna att ha en stor opinionsbildande effekt på det svenska debattklimatet. Det ligger i journalistikens grund att inhämta flera källor och vi har full tilltro till svenska journalisters förmåga att förhålla sig kritiskt till många olika perspektiv och dra sina egna slutsatser. 

Eva Ekelund
stf chef för Act Svenska kyrkan