Foto: LFW/WS

Översvämningar tvingar människor hemifrån i Sydsudan

Sydsudan är bara i början av årets regnsäsong men redan är nära en halv miljon människor direkt drabbade av översvämningar. Runt 300 000 kvinnor och barn lider just nu av undernäring i Sydsudan till följd av översvämningarna och dess konsekvenser.

Ett av de områden som är värst drabbat är regionen Jonglei där Act Svenska kyrkan ger stöd till partnerorganisationen Lutherska Världsförbundets (LWF/WS) arbete. En stor del av de långsiktiga projekten kan inte längre genomföras då vägar har skurits av av vattenmassorna. Två av tre distrikt där arbetet vanligtvis bedrivs går nu endast att nå med båt. Även flygfälten står under vatten.  LWF/WS bedriver också humanitärt arbete i regionen Upper Nile, där översvämningarna inom några veckor befaras bli värre och förhindra verksamheten på plats

Säkerhetsläget i Sydsudan har försämrats under de senaste månaderna och attacker på personal som arbetar för biståndsorganisationer har blivit allt vanligare, bland annat i områden där Act Svenska kyrkans partnerorganisation verkar. Det är en oroande utveckling och Act Svenska kyrkan bevakar frågan och försöker motverka alla eventuella säkerhetsrisker för partner på plats.

Samtidigt är det glädjande att se att det viktiga förebyggande arbete som vår partner tillsammans med lokalbefolkningen gjort i en av städerna i området har förhindrat att denna stads centrum nu översvämmas. LWF/WS kan med sitt arbete på plats fortfarande förhindra eller minska den akuta nöden.