Öppet brev: Vänd på alla stenar i kampen mot corona – bejaka förslaget till TRIPS-undantag.

Regeringens motstånd mot förslaget om tillfälligt undantag från TRIPS-avtalet behöver omprövas, och Sverige bör verka för en ändrad linje inom EU. Det skriver Act Svenska kyrkans chef Erik Lysén i ett öppet brev till Utrikesminister Ann Linde.

Bakgrunden är att ett sådant undantag kan förbättra förutsättningarna för ökad inhemsk produktion, särskilt i de regioner där bristen på vaccin är som störst. Sedan bland annat USA men också hela afrikanska kontinenten med flera tagit ställning för förslaget, framstår EU idag som den starkaste motståndaren. 

- Immaterialrätten är givetvis inte är det enda hindret för en snabb uppbyggnad av kapacitet att producera vaccin, säger Erik Lysén. Samtidigt tar vi rygg på en rad olika aktörer som insisterar på att den är ett betydande hinder som behöver undanröjas för att lokal tillverkning ska kunna etableras och skalas upp. 

- Det är dags att vända på alla stenar och använda alla verktyg vi har i vår makt i kampen mot pandemin, även de handelsrelaterade avtalen, säger Erik Lysén. 

Genom det europeiska nätverket ACT EU står Act Svenska kyrkans bakom en debattartikel med samma budskap som brevet som publicerades i december: Opinion | Vaccines for all: time for the EU to rise to the challenge 

Läs brevet i sin helhet (pdf)