Meny

Nu startar Act Svenska kyrkans julinsamling för alla flickors rätt till ett värdigt liv

Miljontals flickor världen över lever under förtryck och utsätts för hot, våld och övergrepp - bara för att de är flickor.

Första söndagen i advent, startar Act Svenska kyrkans årliga julinsamling. I fokus står alla flickors rätt till ett värdigt liv. Kampanjen pågår från 1 december till 6 januari 2020. Målet är att samla in 40 miljoner kronor.

- Vi kan aldrig acceptera att fattigdom och normer ger flickor sämre förutsättningar för ett värdigt liv. Alla flickor ska själva kunna påverka sin framtid. De ska själva få välja hur och med vem de vill leva sitt liv. De äger rätten att bestämma över sin egen kropp. Förtrycket och övergreppen på flickor är en kränkning av de mänskliga rättigheterna, säger Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan.

Lucia – en av många förtryckta flickor

Lucia straffades hårt för att hon trotsade samhällets normer. Bild: Magnus Aronson och Jesper Wahlström

Runtom i världen utsätts flickor än idag för samma typ av övergrepp som Lucia utsattes för. Tvångsgifte, sexuellt våld och våld inom familjen är exempel på vanliga övergrepp mot flickor. Varje dag gifts fler än 30 000 flickor bort. Lucia bröt mot förväntningarna och hävdade rätten till sin tro, sin kropp och sina egna val.

Till julinsamlingen har vi tagit fram en betraktelse för alla flickors rätt till ett värdigt liv att läsa upp i samband med Luciakonserter. Den knyter ihop legenden om Lucia med julinsamlingens budskap.

Giving Tuesday 3 december

Under kampanjperioden infaller Giving Tuesday. Vår Giving Tuesday-insamling är en del av Act Svenska kyrkans Julinsamling 2019. Tillsammans kan vi jaga förändring istället för rabatter. Förra året spenderade svenskarna 6,7 miljarder kronor på Black Friday. I år uppmuntrar vi alla att istället investera i förändring, till ordinarie pris; noll procents rabatt.