Man och kvinna håller om varandra. Gul text Årsberättelse 2023
Foto: Magdalena Vogt

Livsviktigt arbete lyft i årsberättelsen

Nyhet Publicerad

Hundratals insatser som räddar liv och förändrar världen. Läs om Act Svenska kyrkans arbete under 2023 i årsberättelsen. Ett arbete som möjliggjorts genom församlingarnas engagemang och samarbeten med systerkyrkor och lokala partners världen över.

Tillsammans med lokala partner bidrog Act Svenska kyrkan under 2023 till 273 insatser världen över för att rädda liv och stödja långsiktigt utvecklingsarbete. I Egypten pågick exempelvis en enträgen kamp mot kvinnlig könsstympning, i Gaza och Ukraina bidrog vi med humanitärt stöd i form av bland annat nödhjälp och psykosociala aktiviteter. Läs mer om dessa insatser och många andra exempel från vårt arbete i årsberättelsen för 2023. 

Inom kort finns årsberättelsen även på engelska  i tryckt form och digital samt digitalt för nedladdning på spanska. Årsberättelsen går att ladda ner eller beställa i Svenska kyrkans webbshop.

Foto: Magdalena Vogt