Meny

Positivt med nya biståndsstrategier för Latinamerika

Act Svenska kyrkan välkomnar beskedet att Sida får i uppdrag att ta fram nya strategier för utvecklingssamarbete i Latinamerika. Det är positivt att det förutom specifika landstrategier också ska tas fram en strategi med regionalt fokus, något som inte finns idag.

– Att Sveriges bistånd till Latinamerika fortsätter är en god nyhet. Det har gjort stor skillnad de senaste åren, inte minst stödet till att kvinnor ska ha makt över sin egen situation och insatser mot våld mot kvinnor, säger Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan.

Sida har också fått i uppdrag från utrikesdepartementet (UD) att ta fram en strategi för regionalt utvecklingssamarbete i Latinamerika, vilket Act Svenska kyrkan tillsammans med andra organisationer tidigare har uppmuntrat UD att göra.

– Latinamerika är svårt drabbat av coronapandemin. FN:s Ekonomiska kommission för Latinamerika och Karibien (ECLAC) talar om den värsta recessionen i regionens historia. Ländernas avsaknad av sociala trygghetssystem drabbade redan innan pandemin de mest utsatta.  Det är välkommet att Sverige vill satsa regionalt, särskilt med tanke på bakslagen för demokratin och hot mot kvinnors rättigheter, säger Erik Lysén.

Den regionala strategin kommer också att fokusera på migration.

– Det skulle kunna ge Act Svenska kyrkans samarbetsorganisationer bättre förutsättningar att ställa upp för utsatta människor längs gränsen mellan Venezuela och Colombia eller i Centralamerika, säger Erik Lysén.

Läs utrikesdepartementets pressmeddelande