Meny

Information från Act Svenska kyrkan om Coronaviruset (Covid-19)

Act Svenska kyrkan ställer in eller skjuter upp alla internationella tjänsteresor fram till den 15 april, som en konsekvens av Coronavirusets spridning. Utsänd personal runtom i världen uppmanas följa de restriktioner som gäller lokalt.

Act Svenska kyrkan följer noggrant Folkhälsomyndighetens och Världshälsoorganisationens information samt beaktar de rekommendationer som ges.

Perioden med inställda resor kan komma att förlängas. Flera egna möten har som en effekt av myndigheternas rekommendationer också ställts in, liksom vår medverkan vid inställda möten som exempelvis mötet med FN: kvinnokommission i New York.

- Det här är en unik situation och vi agerar för att på bästa sätt kunna bidra till att minska och förhindra smittspridning. Oron är stor även bland våra partner runt om i världen som börjar rapportera om stora konsekvenser för människor som nu riskerar sina försörjningsmöjligheter. En snabb spridning av Coronaviruset i flyktingläger och i länder med svaga sjukvårdsinstitutioner kan skapa enorma humanitära behov, så vi har beredskap för att ställa om verksamheten för att snabbt nå ut med hjälp till de allra mest utsatta människorna, säger Erik Lysén chef på Act Svenska kyrkan