Fem miljoner till humanitärt flyktingarbete

Nyhet Publicerad

Rädda liv, lindra nöd och upprätta värdighet. Svenska kyrkan förstärker insatserna för människor på flykt, och stöttar de europeiska kyrkornas gemensamma påverkansarbete.

Kyrkostyrelsen ger i år ytterliga fem miljoner kronor till Svenska kyrkans internationella arbete och den globala flyktingsituationen. Pengarna förstärker det humanitära arbetet för flyktingar och internflyktingar i Mellanöstern, Europa och Afrika.

Stödet går till insatser för människor på flykt i Mellanöstern, men även till länder och regioner där det finns stora humanitära behov och till katastrofer som ofta glöms bort. Viktig är att alla humanitära insatser möter flyktingarnas psykosociala behov.

För flyktingar i Mellanöstern

Mer pengar ges för att förstärka de humanitära insatserna i Turkiet och på resvägen till Europa där flyktingsituationen på många håll är akut. Det finns också behov av att öka den humanitära hjälpen för de som flyr från afrikanska länder och befinner sig på samma resväg som de från Mellanöstern. Dessutom pågår ett arbete för att bygga kapacitet hos partnerorganisationerna inom ACT-alliansen att hantera de humanitära kriserna i regionen.

För kyrkornas gemensamma påverkansarbete

Svenska kyrkan är medlem i Kyrkornas kommission för migranter i Europa (CCME), som arbetar med att påverka migranter och flyktingars rättigheter. CCME behöver förstärka sitt påverkansarbete och förbättra informationsdelningen mellan CCME, ACT och andra aktörer som verkar för flyktingars rättigheter.

Ytterligare ekonomiskt stöd till CCME innebär att kyrkornas gemensamma röst för flyktingars rättigheter i Europa blir starkare och att även informationen till medlemmarna i ACT om flyktingströmmar, kriser och annan aktuell information förbättras.

Rädda liv, lindra nöd och upprätta värdighet

Humanitärt bistånd har som mål att rädda liv, lindra nöd och upprätta värdighet för människor som drabbas i väpnade konflikter, naturkatastrofer eller andra katastrofsituationer. När en katastrof inträffar ger Svenska kyrkan stöd till de ACT-medlemmar som arbetar i katastrofområdet i form av ekonomi, teknisk support eller kapacitetsbyggnad.

En rödhårig person och en person i slöja pratar över en kopp kaffe.

Migration och integration

Idag är miljontals människor på flykt undan konflikt, våld och misär. Vi ger stöd både i Sverige och utomlands. Här kan du läsa om vad vi gör, och hur du själv kan bidra.