Bild på person i bil som tar emot macka från en bricka som hålls fram av person som står utanför bil med blå väst.
Foto: Antti Yrjönen / FCA

Det här gör Act Svenska kyrkan i Ukraina

Nyhet

Act Svenska kyrkan har genom våra partner sett till att flera ton med mat nått människor på flykt. Mediciner, tillfälliga skydd och psykosocialt stöd kommer också den ukrainska befolkningen till del. Din gåva behövs för att arbetet ska kunna fortsätta.

Swisha din gåva till 900 1223. Skriv AKUT i meddelandefältet.  

När kriget i Ukraina inleddes i slutet av februari var Act Svenska kyrkan bland de första organisationerna på plats. Personalen har inte rest dit själva utan arbetar tillsammans med partnerorganisationer som redan vid krigets början befann sig i närområdet. Att Act Svenska kyrkan har partner på plats ger oss en unik möjlighet att se de verkliga behoven – att skicka kläder från Sverige är till exempel inte önskvärt.  
 
Matpaket och hygienkit har delats ut till människor på flykt. Matpaketen innehåller allt ifrån pasta till fisk och mjölk. I hygienkiten finns tvål, handsprit, toalettpapper, tandkräm och mycket annat som människor inte kunnat få med sig då de lämnat sina hem. Hittills har ACT-alliansen, som Act Svenska kyrkan är en del av, skickat 278 ton mat och andra förnödenheter, och vi ser noga till att allt kommer dit det ska. 
 
- Vi har upparbetade system för rapportering och ansvarsutkrävande, och kan snabbt slå larm om hjälpen inte når till de människor som den är ämnad för, säger Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan. 

Medicinskt material 

Medicinska produkter till ett värde av sju miljoner euro har också levererats, och materialet når både människor som är på flykt inom Ukrainas gränser såväl som de runt 3 miljoner människor som nu lämnat landet. ACT-alliansen arbetar också för att stärka mottagarkapaciteten för flyktingar i Ungern, Polen, Rumänien och Slovakien.  
 
Pengarna som Act Svenska kyrkan får in går därutöver till att bygga upp tillfälliga skyddsboenden, och man planerar också för att kunna restaurera infrastruktur så att människor får tillgång till basala samhällstjänster. 

Långsiktigt stöd 

De humanitära behoven är enorma och akuta, men även långsiktigt och icke-materiellt stöd behövs, därför är vi nu genom våra partner också igång med psykosocialt stöd för den krigsutsatta befolkningen. 
 
 - I det vanvettiga krig som pågår, så upplever organisationerna förstås enorma utmaningar i att nå fram till alla nödlidande och säkra deras flykt till trygghet. Men det finns ingen bättre väg att nå fram till Ukrainas kämpande folk än via etablerade organisationer, samt lokala kyrkor och samarbetspartner, som finns på plats i länderna, säger Erik Lysén. 
 
Hör även ACT-alliansens kommunikationschef Simon Chambers intervjuas av GB News och berätta mer om arbetet på plats. (Youtube 7:10 min på engelska). 

Skicka inte kläder till Ukraina

I en krissituation är det viktigt att humanitära insatser sker under så ordnade former som möjligt. Act Svenska kyrkan arbetar med lokala aktörer som redan finns i området. En effektiv insats innebär att prioriteringar för vad som behövs just nu görs av lokala partner.

Genom att undvika långa transporter av material kan både tid och miljö sparas. Det ger större möjlighet att flexibelt möta de faktiska behoven på plats. Att köpa material i närområdet gynnar också den lokala ekonomin. Just nu behövs din gåva till mat, vatten, hygienartiklar, filtar och madrasser (alla dessa produkter införskaffas i närområdet). 

Om du har kläder eller annat du kan tänka dig att undvara så är detta ett bra tillfälle att sälja dem på Tradera till förmån för Act Svenska kyrkan

Act Svenska kyrkan agerar för Ukraina

Kriget i Ukraina drabbar många. Läget är akut! Behoven är stora och fortsätter att öka. Våra lokala partner finns på plats och stöttar befolkningen. Humanitära insatser pågår och fler förbereds. Din gåva behövs!

Person i vit tröja håller i två blå jeans

Sälj på Tradera och stöd människor på flykt från kriget i Ukraina

Engagemanget för de som drabbats av kriget i Ukraina är stort. Ett effektivt sätt att bidra är att sälja dina kläder eller andra saker på Tradera till förmån för Act Svenska kyrkan. Tillsammans gör vi skillnad!

Två kvinnor på en indisk marknad.

Ge en gåva

Att skänka pengar till välgörenhet är att ge en annan människa ett hopp, en möjlighet och en framtid. Act Svenska kyrkan kämpar för att stärka människor och deras kamp för mat, försörjning, trygghet, utbildning och hälsa.