Foto: Linda Mickelsson/Ikon

Den världsvida kyrkan i protest mot Israels annekteringsplaner

I ett brett ekumeniskt uttalande uttrycker bland andra ACT-alliansen, Kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet oro över Israels planer på att annektera delar av Västbanken – ett agerande som skulle stå i direkt strid med internationell rätt.

Den planerade annekteringen av palestinska områden skulle utgöra ett allvarligt hinder för en rättvis fred mellan Israel och Palestina. En annektering skulle även ytterligare underminera palestiniernas rätt till rörelsefrihet, samt deras tillgång till mark, försörjning och grundläggande samhällstjänster.

I uttalandet uppmanas:

  • Kyrkor och organisationer i världen att fortsätta uttrycka sitt stöd för skyddandet av palestiniernas rättigheter på det ockuperade området.
  • Kyrkor och organisationer i världen att fortsätta stödja förhandlingar mellan Israel och Palestina för en folkrättslig lösning på konflikten, och att slå följe med alla dem som arbetar för fred och försoning.
  • Internationella samfundet att agera för ett slut på ockupationen och på blockaden av Gaza, att fördöma annekteringsplanerna samt att hålla Israels regering ansvarig för sina skyldigheter som ockupationsmakt under internationell rätt.

Svenska kyrkan är medlem i ACT-alliansenKyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet.

Läs uttalandet i sin helhet (pdf).

 Läs mer:

Kyrkoledare i Jerusalem uttrycker i ett uttalande djup oro över Israels annekteringsplaner

Act Svenska kyrkan skrev nyligen, tillsammans med flera svenska bistånds- och människorättsorganisationer, ett öppet brev till de svenska riksdagspartierna att agera mot Israels planer på att annektera delar av den ockuperade Västbanken.