Meny

4 miljoner kronor till internflyktingar i Syrien

Situationen i nordöstra Syrien bedöms fortfarande som livshotande och behovet av humanitärt bistånd är stort. Act Svenska kyrkan satsar nu fyra miljoner kronor på insatser för internflyktingar i svårtillgängliga områden i landets nordöstra del.

- Syftet är att rädda liv och öka motståndskraften hos internflyktingar och återvändare samt stötta de samhällen i nordöstra Syrien dit många flyktingar söker sig. Situationen är fortsatt livshotande för de människor som befinner sig i området. säger Rania Salameh, humanitär handläggare för Act Svenska kyrkan.

De nordöstra delarna av landet är svårtillgängliga och att vistas där innebär stora risker. Området har inte säkrats och rensats från landminor och andra farliga föremål från tidigare väpnade konflikter. Risken för människorna i området att förolyckas eller skadas är därför hög.

– Dessutom är tillgången till mat, vatten och tak över huvudet bristfällig, säger Rania Salameh. Ytterligare en försvårande omständighet är att området dit många nu sökt sig ligger långt ifrån gränsövergångar till andra, säkrare länder som Irak.

Mycket utsatt situation

Act Svenska kyrkan räknar med att nå 17410 individer, varav 5855 pojkar, 5855 flickor, 3000 män och 3000 kvinnor med insatsen. Målet är att öka säkerheten för de människor som just nu befinner sig i en mycket utsatt situation och att de ska få bättre förutsättningar att hantera effekterna av konflikten.

Insatserna består av:

  • Paket med förnödenheter till hushållen.
  • Psykosocialt stöd i form av 4 veckors program för barn och ungdomar.
  • Psykologiskt stöd till barn och deras vårdnadshavare vid behov.
  • Material för fritidsverksamhet för barn, i enlighet med UNICEF:s standard.
  • Utbildning i riskhantering, med bl a informationsmöten och material. En del av riskerna som har identifierats går att förebygga genom utbildning. 

Psykosocialt förhållningssätt

Act Svenska kyrkan arbetar utifrån ett psykosocialt förhållningssätt i katastrofinsatser. Det bygger på människors egen kraft att gemensamt stötta varandra och återhämta sig vid kriser och katastrofer. I psykosociala insatser skapas mötesplatser och aktiviteter där människor kan vara delaktiga i ett sammanhang som bidrar till en känsla av normalitet, struktur och mening i tillvaron.

Stöd till människor i akut behov av humanitärt stöd:

Swisha valfritt belopp till 900 1223, ange AKUT i meddelandefältet.
Ge via inbetalningskort: plusgiro 90 01 22-3 eller bankgiro 900-1223. Märk inbetalningen AKUT.