Två leende kvinnor vid en odling tittar mot kameran.
Foto: Catherine Waking’a.

1 750 kaffeodlare ser en ljusare framtid

Nyhet Publicerad

Trots svår torka och höga matpriser i östra Afrika kan jordbrukarna Susan och Josephine tillsammans med många andra nu öka sin produktion. Detta tack vare IFIL-projektet, som leds av bland annat Act Svenska kyrkan.

I Kenya och Uganda är det extremt svårt för många jordbrukare att få tillgång till nödvändig finansiering för att kunna öka produktionen. Genom det så kallade IFIL-projektet, som Act Svenska kyrkan startat och driver under fem års tid tillsammans med We Effect och Oikocredit, har man försökt hitta en lösning på problemet.

IFIL – en förkortning för Innovative Finance for Improved Livelihood – är ett Sida-finansierat pilotprojekt som går ut på att särskilt kvinnliga jordbrukare i kooperativ ska få ökad tillgång till kommersiella lån och marknader, något vi tidigare skrivit om på vår blogg.

- Det här är en lättnad som kommer att ge oss en möjlighet att fokusera på kaffeproduktionen. Gödningsmedlet kommer att öka vår produktion i en tid när tillgången och de höjda priserna har bromsat oss, säger kaffeodlaren Susan Nzomo i Kenya.

Mat på borden och barn i skolorna

Susan och över 1750 andra kaffeodlare som ingår i jordbrukskooperativet Kaliluni har nämligen nu säkrat tillgång till nödvändiga produkter för sina odlingar genom IFIL-projektet. Resultatet är att deras familjer kan få mat på bordet trots den utdragna torkan som råder i stora delar av regionen.

- Vi är nu jordbrukare med höga förväntningar, hoppfulla att våra odlingar kommer bringa lycka till våra fickor och förbättra våra liv. Våra barn kommer nu ha tillräckligt med mat och de kommer kunna fortsätta gå i skolan, säger Susan.

Mer om detta femåriga projekt, som lanserades under slutet av 2021, kan du läsa på denna sida, där du också kan registrera dig för det nyhetsbrev som skickas ut en gång per månad med uppdateringar om hur projektet fortlöper.