Foto: Magnus Aronson /Ikon
Partner för fred

Nuha, Dar al-Kalima College

"Våra studenter behöver vara entreprenörer och skapa sina egna projekt. De behöver kunna skapa en framtid som är bra för alla. Inte bara för dem själva, utan för hela Palestina."  

Dar al-Kalima är en plats för hopp. Här får unga människor en möjlighet att upptäcka sig själva och utforska talanger de inte visste de hade. Här får de en identitet och en personlighet. Här får de växa.

Dar al-Kalima är inget traditionellt universitet. Vi utbildar inte enbart studenter för jobb som finns i dag, utan också för jobb som inte finns men som kommer att finnas om tio år. Våra studenter behöver vara entreprenörer och skapa sina egna projekt. De behöver kunna skapa en framtid som är bra för alla. Inte bara för dem själva, utan för hela Palestina.   

Intentionen är att Dar Al-Kalima ska finnas här hundra år från nu och göra ett så stort avtryck som möjligt. Studenterna upphör aldrig att förvåna mig. Vi har tur. Våra studenter har tur.

Nuha, rektor på Dar al-Kalima college

Dar al-Kalima

Svenska kyrkan stödjer Dar al-Kalima universitetet i Betlehem genom att bidra till att finansiera verksamheten. Dar al-Kalima, som funnits sedan 2006, har i dag cirka 300 elever fördelade på kurser och program inom bildkonst, konst och kulturarv. Arbetslösheten bland unga akademiker i Palestina är hög, närmare 50 %. Men nyexaminerade studenter som gått en utbildning inom exempelvis film på Dar al-Kalima får i hög utsträckning jobb efter sin examen, 70-75%. De fyller ett viktigt behov i mediasektorn.

 

Dar al-Kalimas program är utformade så att studenter ska få ett jobb och en sysselsättning efter sin examen. Tanken är att inte enbart ge studenterna kompetens inom vissa ämnesområde, utan lika mycket att ge dem verktyg och uppmuntran så att de kan bli entreprenörer och själva bidra till att skapa arbetstillfällen i framtidens Palestina.