Foto: Magnus Aronson /Ikon
Partner för fred

Nava, Rabbis for human rights

"Det är mitt ansvar att göra något för ursprungsbefolkningen på Västbanken. Det är jag som är ockupanten och därför är det mitt ansvar."

Jag utbildar unga israeler, 18-19 år, som snart ska göra sin värnplikt. Målet är att visa en alternativ bild jämfört med den de matats med i skolan.

Majoriteten av de jag utbildar bor innanför den gröna linjen.  Deras bild av verkligheten är många gånger att Israel och Jerusalem tillhör dem. Det är den bild de får när de sitter i ett skyddat klassrum och studerar judiska texter. Men om de ska kunna förstå det som pågår här, så måste de ut och ta del av verkligheten.

Så jag tar med ungdomarna till Israels alla bakgårdar.

Jag tar med dem till södra Tel Aviv där de får se fattigdom, människohandel och förtryck på nära håll. Jag tar dem runt muren i Jerusalem och låter dem träffa och prata med palestinier. Jag tar dem till Hebron så att de med egna ögon ska få se hur det är att leva där och hur israelisk militär och israeliska bosättare behandlar palestinier.

Och för första gången i deras liv rubbas deras världsbild. Totalt. För så snart du berättar om och visar utsatta människors vardag, går det också att förstå innebörden av ockupation.

Nava, Rabbis for human rights

Rabbis for Human Rights

Svenska kyrkan stödjer Rabbis for human rights (RHR) i Israel genom att bidra till att finansiera verksamheten. Organisationen är mest känd för sitt legala arbete kring mark- och landrättigheter för palestinier på Västbanken och företräder bland annat palestinska familjer i högsta domstolen.

 

RHR arbetar också med att utbilda ungdomar, som snart ska göra sin värnplikt, inom ramen för så kallade ”Pre Army Academies”.  Syftet med utbildningen är att ge judiska ungdomar en mer nyanserad bild av vad som händer i Israel än den de matas med i klassrummet. Stort fokus ligger på RHR:s tolkning av Israels självständighetsdeklaration och judiska texter där mänskliga rättigheters roll inom den judiska traditionen lyfts fram.