Ung flicka med långt mörkt hår i flätor. Hon har en blå tröja på sig och ser beslutsam ut.
Foto: Magnus Aronson /Ikon
Partner för fred

Mariam, Dar al-Kalima Lutheran school

"Det är viktigt att människor tänker på att leva och att vi ser fred som en lösning. Allt handlar inte om krig och dödande. Alla har en familj oavsett sida."

I skolan har vi ett projekt där vi pratar om vår palestinska identitet. Jag har lärt mig mycket av det. Bland annat att nationell identitet inte bara handlar om det gröna eller blåa kortet vi måste ha med när vi åker någonstans, utan om vem man är som person. Jag har också lärt mig att olivträdet är en symbol för fred för oss palestinier.

Det är viktigt att människor tänker på liv och att vi ser fred som en lösning. Allt handlar inte om krig och dödande. Alla har en familj oavsett sida. En mamma, en pappa, en syster eller en bror.

Vi borde lägga ned våra stenar och vapen och börja plugga i stället. Jag tillhör 2000-talets generation och för oss är skolan jätteviktig. Det är aldrig för sent att börja studera.

Det finns alltid utrymme för förändring. 

Mariam 14, Dar al-Kalima Lutheran school , Betlehem.

Environmental Education Center i Beit Jala

Svenska kyrkan stödjer Environmental Education Center (EEC) i Beit Jala genom att bidra till att finansiera verksamheten. EEC är ett miljöcentrum som arbetar för att öka miljömedvetenheten hos palestinier och bevara den biologiska mångfalden. Centret utgör genom sina aktiviteter ett fredligt motstånd mot den israeliska ockupationen. Genom att sprida kunskap om palestiniers rättigheter och traditioner vill EEC bevara den palestinska identiteten och det palestinska kulturlandskapet.

 

Genom olika kapacitetsbyggande projekt i skolorna når EEC många lärare och elever. De går bland annat ut på att erbjuda palestinska ungdomar en mental och fysisk tillflykt från den militära ockupationens dagliga våld. Fokus ligger på miljöarbete och aktiviteter som stärker den palestinska identiteten och uppmuntrar till ett fredligt motstånd.