Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Meny

Mänskliga rättigheter

Act Svenska kyrkan arbetar för att människor själva ska kunna försvara sina rättigheter. Vi kämpar mot diskriminering som drabbar kvinnor och flickor, och vi arbetar med konflikthantering, försoning och för fred. Var med du också!

I Manilla är hot, våld och sexuella övergrepp vanligt, likaså drogmissbruk. Svenska kyrkan stöder lokala organisationer som ger barnen mat, husrum och utbildning. Din gåva gör skillnad!

Barn som lever på gatan i Filippinerna får en andra chans

I Manilla är hot, våld och sexuella övergrepp vanligt, likaså drogmissbruk. Svenska kyrkan stöder lokala organisationer som ger barnen mat, husrum och utbildning. Din gåva gör skillnad!

Våldet drabbar särskilt kvinnor, barn och unga. Gåvorna används för att stödja människor som lever i utsatthet och de emigranter som flyr undan våld och fattigdom.

Centralamerika är en av världens mest våldsamma regioner.

Våldet drabbar särskilt kvinnor, barn och unga. Gåvorna används för att stödja människor som lever i utsatthet och de emigranter som flyr undan våld och fattigdom.

Kvinnors och flickors rättigheter, utbildning i läs- och skrivkunnighet, jordbruksutveckling och småföretagande, är något av det vi arbetar med i Egypten. Vårt stöd når 30 byar över hela landet. Var med och bidra!

Utbildning och skolgång på landsbygden i Egypten

Kvinnors och flickors rättigheter, utbildning i läs- och skrivkunnighet, jordbruksutveckling och småföretagande, är något av det vi arbetar med i Egypten. Vårt stöd når 30 byar över hela landet. Var med och bidra!

I Latinamerika är machokulturen stark och tar sig ofta våldsamma uttryck. Våld och sexuella övergrepp är vanligt och drabbar särskilt flickor och unga kvinnor. Hjälp oss att ge barnen i Latinamerika ett liv fritt från våld!

Tryggare liv för barnen i Latinamerika

I Latinamerika är machokulturen stark och tar sig ofta våldsamma uttryck. Våld och sexuella övergrepp är vanligt och drabbar särskilt flickor och unga kvinnor. Hjälp oss att ge barnen i Latinamerika ett liv fritt från våld!