Meny

Mänskliga rättigheter

Act Svenska kyrkan arbetar för att människor själva ska kunna försvara sina rättigheter. Vi kämpar mot diskriminering som drabbar kvinnor och flickor, och vi arbetar med konflikthantering, försoning och för fred. Var med du också!

Ingen ska behöva leva på gatan. Allra minst barn. I Manilla är hot, våld och sexuella övergrepp vanligt, likaså drogmissbruk. Act Svenska kyrkan stöder lokala organisationer som ger barnen mat, husrum och utbildning.

Barn som lever på gatan i Filippinerna får mat, husrum och utbildning

Ingen ska behöva leva på gatan. Allra minst barn. I Manilla är hot, våld och sexuella övergrepp vanligt, likaså drogmissbruk. Act Svenska kyrkan stöder lokala organisationer som ger barnen mat, husrum och utbildning.

finger mot finger i en rollspelsövning

Centralamerika är en av världens mest våldsamma regioner.

Våldet drabbar såväl män som kvinnor, barn och äldre. Gåvorna används för att stödja människor som lever i utsatthet och de emigranter som flyr undan våld och fattigdom.

Kvinnors och flickors rättigheter, utbildning i läs- och skrivkunnighet, jordbruksutveckling och småföretagande, är något av det vi arbetar med i Egypten. Vårt stöd når 30 byar över hela landet. Var med och bidra!

Utbildning och skolgång på landsbygden i Egypten

Kvinnors och flickors rättigheter, utbildning i läs- och skrivkunnighet, jordbruksutveckling och småföretagande, är något av det vi arbetar med i Egypten. Vårt stöd når 30 byar över hela landet. Var med och bidra!

Gul byggnad med galler och klotter på utsidan. Innanför finns en förskola.

Tryggare liv för barnen i Latinamerika

I Latinamerika är machokulturen stark och tar sig ofta våldsamma uttryck. Våld och sexuella övergrepp är vanligt och drabbar särskilt flickor och unga kvinnor. Hjälp oss att ge barnen i Latinamerika ett liv fritt från våld!