Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Engagera dig i en internationell grupp

Är du intresserad av Svenska kyrkans internationella arbete, av rättvis handel, eller av arbetet i Svenska kyrkans församlingar utomlands? Då behövs du i internationella gruppen!

I många församlingar finns internationella grupper. Här kan du vara med och bevaka globala frågor, engagera, inspirera, informera, påverka och samla in pengar. 

Gruppen arbetar med olika internationella frågor. Det kan till exempel handla om att samla in till Act Svenska kyrkan eller arbetet i svenska församlingar utomlands genom Svenska kyrkan i utlandet. Det kan också handla om att ha kontakt med vänförsamlingar och att arbeta med Fairtrade.  

Den internationella gruppen kanske ordnar studiecirklar med studiematerialet Världens kurs eller bjuder in internationella gäster.  

Välkommen att kontakta en församling och fråga om internationella gruppen! 

Om du är mellan 18 och 30 år finns också Ageravolontärerna. Ett nätverk av unga vuxna som arbetar med aktioner, information, livsstilsarbete och insamling för en rättvisare värld.  Kom gärna på en helgkurs med Ageravolontärerna! 

Arbeta för mer internationellt i församlingen

Act Svenska kyrkan på Intranätet
Starta en studiecirkel. Läs mer om Världens kurs.
Låt församlingen gå med i Kyrka för Fairtrade.
Mer om arbetet i en internationell grupp.