Foto: Fabian Pfeiffer/Ikon
katastrofinsatser

Indonesien drabbat av jordbävningar och tsunami

Över 190 000 människor drabbades hösten 2018 av jordbävningar och tsunami. Behoven av humanitärt stöd och återuppbyggnad är fortsatt stora .

Stöd människor som är i akut behov av humanitära insatser världen över

Tillsammans med våra lokala partner fanns vi på plats från första dagen i arbetet och bidrog med mat, rent vatten, mobila sjukvårdsteam, stöd att återförena familjer som splittrats. Ett viktigt stöd är också till de människor som mist en nära anhörig för att hjälpa till med begravningar, att det sker på ett värdig sätt, även i ett katastrofläge.

Det är viktigt i katastrofsituationer att också tänka långsiktigt. Den akuta fasen för de människor som drabbades i Indonesien är över och nu pågår återhämtnings- och återuppbyggnadsprocessen. I uppbyggandet av hus bygger man också anpassande hem till vuxna och barn med funktionshinder. 

Act Svenska kyrkan stödjer humanitära insatser över hela världen. Gåvorna används där behoven är störst.

Din gåva går bland annat till:

  • Mat, rent vatten, sanitet och tak över huvudet.
  • Ge människor kraft att själva bygga upp sina liv igen.
  • Stödja effektiva insatser som minskar fattigdom.

Att ge akut hjälp är en sak men det är också viktigt att tänka långsiktigt i ett sådant här läge. Det är mycket som ska byggas upp igen.

Else Berglund, chef för humanitära insatser, Act Svenska kyrkan

Stöd människor i akut behov av humanitärt stöd

Swisha valfritt belopp till 900 1223
Ange AKUT i meddelandefältet

Ge via inbetalningskort:
plusgiro 90 01 22-3
bankgiro 900-1223
Märk inbetalningen AKUT

Från utlandet:
SWIFT/BIC: NDEASESS, 
IBAN: SE32 9500 0099 6042 0900 1223