Foto: Fabian Pfeiffer/Ikon

Indonesien drabbat av jordbävningar och tsunami

Vi tackar för alla gåvor till Indonesien som drabbades hårt av jordbävningar och tsunami år 2018. Insamlingen är avslutad. 

Över 190 000 människor drabbades hösten 2018 av jordbävningar och tsunami i Indonesien. Behoven av humanitärt stöd och återuppbyggnad var stora.

Tack vare era gåvor kunde Act Svenska kyrkan bistå med mat, rent vatten, mobila sjukvårdsteam och stöd för att kunna återförena familjer som splittrats. Efter den akuta fasen övergick insatserna till återhämtnings- och återuppbyggnadsprocessen. I uppbyggandet av hus byggde man också anpassade hem till vuxna och barn med funktionshinder. 

Act Svenska kyrkan stödjer humanitära insatser över hela världen. Gåvorna används där behoven är störst.

Stöd människor i akut behov av humanitärt stöd

Swisha valfritt belopp till 900 1223
Ange AKUT i meddelandefältet

Ge via inbetalningskort:
plusgiro 90 01 22-3
bankgiro 900-1223
Märk inbetalningen AKUT

Från utlandet:
SWIFT/BIC: NDEASESS, 
IBAN: SE32 9500 0099 6042 0900 1223