Ung kvinna står lutad mot en vägg. På hennes tröja står texten Don't look away from a child in the company of a suspicious tourist
Foto: Ligistfilm
#friattförändra

Hyne Mae, changemaker i Filippinerna

Som barn blev Hyne Mae sexuellt utnyttjad. Nu utbildar hon barn och deras familjer om rättigheter och hur de kan identifiera potentiella förövare. Hennes mål är att få ett slut på barnsexhandeln.

Hej, jag heter Hyne Mae

Jag är 26 år och bor på ön Bohol i Filippinerna. Jag jobbar både med barn som har blivit utsatta för övergrepp och med barn från högriskområden och deras familjer. 

Anledningen till mitt starka engagemang är att jag själv blev sexuellt utnyttjad när jag var i tonåren. Jag fick hjälp av ECPAT att polisanmäla förövaren. De hjälpte mig även med att få komma till ett skyddat boende. Gärningsmannen flydde dock landet och är ännu inte gripen.

Tack vare mitt långvariga volontärarbete och engagemang i ECPAT har de även gett mig ett stipendium för att läsa på universitetet. Idag studerar jag till lärare och gör under mitt sista studieår dessutom praktik inom organisationen. 

I Bohol blir många barn sexuellt utnyttjade

Bohol, och särskilt den sydliga delen Panglao, är en känd turistdestination. Där finns det en speciellt hög risk för de fattigaste barnen att utsättas för sexuella övergrepp och trafficking. Oftast begås dessa brott av västerländska män. 

Barn som utsatts för övergrepp

Mitt arbete som bland annat möjliggörs av bidrag från Svenska kyrkans internationella arbete handlar mycket om utbildning till barnen och deras familjer. Barnen får lära sig om sina egna rättigheter och stärks i ett tryggt sammanhang tillsammans med andra barn.

Familjerna får lära sig om riskerna, hur de kan identifiera och undvika potentiella övergreppsmän och hur de kan få stöd efter en polisanmälan och vid en eventuell rättegång. 

Tyvärr kan det också vara så att familjen är fullt medvetna om vad som händer. Dock är de så beroende av inkomsten att de accepterar, och i vissa fall till och med uppmuntrar, det som händer. I de fallen har ECPAT skyddade boenden för offren. Jag och mina kollegor arbetar för att skapa en bra miljö för barnen som bor på skyddade boenden med aktiviteter, läxhjälp och samtal med socialarbetare.

Bli en av våra changemakers

#friattförändra

ecpat arbetar för att hindra sexuellt utnyttjande av barn

ECPAT Philippines startades av Act Svenska tillsammans med Filippinernas kristna råd. De är en del av ett globalt nätverk som arbetar för att hindra att barn prostitueras, används i pornografi och utnyttjas sexuellt.

 

Med fortlöpande stöd av Svenska kyrkans internationella arbete utför organisationen framför allt påverkansarbete. De har även en framträdande roll i civilsamhället som sakkunniga i frågor om barnsexhandel. Arbetet syftar till att bygga en väv av strukturer och mekanismer för att förbättra program och tjänster för att främja, skydda och tillgodose barns rättigheter.

 

Just nu jobbar de med att etablera landets första hotline mot barnpornografi på internet, samt att skriva en skuggrapport om hur barnrättskonventionen följs i Filippinerna. Detta trots att det i många fall kan vara svårt eller farligt att kritisera den sittande regeringen.