Ung flicka pratar i megafon
Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

#Fri att förändra

Alla ska ha möjligheten att organisera sig och bidra till förändring både lokalt och globalt. Tillsammans med vårt internationella nätverk av changemakers skapar vi en hållbar och konkret förändring.

Fri att förändra

Att vara #friattförändra är att ha rätt att engagera sig och göra sin röst hörd. Att människor är fria att förändra sina liv och sina samhällen är inte bara en förutsättning för demokrati, utan också för en rättvis värld. För detta behövs en möjliggörande miljö och ett demokratiskt utrymme.

Rätten att organisera sig skyddar människors möjlighet att samlas och arbeta för en bättre värld. Detta är en förutsättning för många andra sociala, ekonomiska, kulturella, politiska och medborgerliga rättigheter. Det möjliggör att alla får uttrycka sina åsikter, skapa konst och musik, utöva sin religion, starta eller gå med i en facklig organisation, eller välja politiska ledare och hålla dessa ansvariga.

Kvinnor är i en extra utsatt situation

Trenden i världen är dock att det demokratiska utrymmet stramas åt, men för kvinnor är det demokratiska utrymmet ofta åtstramat redan från början. Sociala och kulturella normer hindrar kvinnor och flickor från att fullt ut delta som samhällsmedborgare och skapar svårigheter för dem att få tillgång till sina grundläggande rättigheter. Detta kan vi inte acceptera.

Att vara kyrka är en styrka

I många samhällen är kyrkan central för utveckling och organisering. Tillsammans med våra samarbetspartner bygger vi nätverk och skapar förutsättningar för ett aktivt civilsamhälle där fler får möjlighet att förändra sina liv till det bättre.

På denna sida finner du ett antal av våra changemakers som vi samarbetar med internationellt. Du kan till exempel läsa om Bella som genom fotbollen skapar en tryggare tillvaro i flyktinglägret Kakuma och om Axsa som jobbar för att unga kvinnor och flickor ska få tillgång till korrekt sexualundervisning och få en ökad kunskap om sina rättigheter.

Tillsammans förändrar vi världen

Vi kämpar tillsammans för att alla ska vara fria att förändra. Vi agerar lokalt – för att påverka globalt. Du kan också vara en changemaker och skapa en konkret och hållbar förändring. Det kan du göra på många olika sätt utifrån dina förutsättningar och din insats är oändligt värdefull.

Man och kvinna håller upp ena armen i en kämpargest. På tröjorna står det changemaker.

Hjälp till att sprida budskapet om #friattförändra

För att bidra till förändring kan du hålla i workshops, du kan sprida information och medvetenhet om dessa viktiga frågor. Här hittar du inspiration och workshopmaterialet till #friattförändra.

Gruppbild med sex engagerade människor. Både unga och äldre.

Bli en changemaker du också

Att vara en changemaker är att bidra till förändring. Det kan du göra på många olika sätt utifrån dina förutsättningar och din insats är oändligt värdefull.