Man står med öppna armar utomhus. På hans tröja står det changemaker.
Foto: Sofia Strinnholm
#Friattförändra

Emmanuel, changemaker i Tanzania

I Tanzania har få tonåringar tillgång till preventivmedel och skolorna saknar i regel sexualundervisning. Emmanuel arbetar med ett projekt som försöker förändra detta på både regional och nationell nivå.

Hej, jag heter Emmanuel

Jag växte upp i en kristen familj och mina föräldrar var noga med att behandla mig och mina syskon på liknande sätt trots att vi hade olika kön. Detta har inspirerat mig både i rollen som pappa och som man. Det har även motiverat mig att arbeta för jämställdhet och för en jämställd tillgång till hälsovård.

Jag arbetar sedan åtta år tillbaka för den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania (ELCT) med ett projekt med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Jag bestämde mig för att söka tjänsten för att jag ville göra större skillnad och förändra den rådande situationen på nationell nivå. I Tanzania har få tonåringar tillgång till preventivmedel och skolorna saknar i regel sexualundervisning. Många tonårsflickor blir gravida och tvingas då att sluta skolan. Detta efter ett direktiv som kommer direkt från Tanzanias president.

Jag hämtar min motivation från flera håll. Ett tillfälle som påverkat mig speciellt mycket var när jag besökte min dotters skola på en föräldradag. Vid en rundvandring i skolbyggnaderna insåg jag att skolbyggnaderna inte alls var anpassade för flickor. Till exempel så saknade toaletterna avskildhet och de var smutsiga.

Arbetet som changemaker

Jag ser mig själv som en changemaker när jag jobbar mot könsbaserat våld. Det gör jag genom att verka för att unga flickor och pojkar ska få tillgång till hälsovård med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). I det arbetet är sexualundervisning ett väldigt viktigt verktyg.

Seder och traditioner kan vara en utmaning för kvinnors och flickors rättigheter. Barnäktenskap, könsbaserat våld och kvinnlig könsstympning förekommer fortfarande i stor utsträckning, särskilt på landsbygden. I städerna går det dock att se en förändring i positiv riktning.

Viktigt med ungdomsanpassade mottagningar

Jag jobbar bland annat med att utveckla ungdomsanpassade mottagningar i anslutning till hälsocentralerna. Här erbjuder vi till exempel preventivmedelsrådgivning och mensskydd så som menskoppar. I mitt arbete ingår även sexualundervisning i skolan och i ungdomsgrupper.

De ungdomsanpassade mottagningarna är viktiga för att stärka tonåringar och unga vuxna framför allt genom sexualundervisning och preventivmedelsrådgivning.  I projektområdet kan vi se en minskning i antalet tonårsgraviditeter och därmed ökar andelen flickor som kan fullfölja sin skolgång. Detta betyder att flickorna stärks och får bättre möjligheter att utkräva sina rättigheter och att de också i sin tur stärker samhället som de kommer från. SRHR-programmet har även bidragit till att många unga fått möjlighet att testa sin hiv-status och att även testa sig för andra könssjukdomar som exempelvis klamydia.

Det åtstramade utrymmet bekymrar

Jag är dock bekymrad över det åtstramade demokratiska utrymmet i Tanzania. Situationen blir allt värre och yttrandefriheten begränsas. Människorättsförsvarare kriminaliseras och stigmatiseras. Många är rädda för att uttrycka sin åsikt och lärare oroar sig för att det som de har lärt ut till sina studenter kan leda till att de förlorar jobbet. Även medier påverkas genom att radiostationer riskerar att stängas ner när de har fördömt något som regeringen gjort och onlineaktivism har också belagts med restriktioner.

Kyrkans roll viktig i förändringsarbetet

Utöver sin omfattande hälsovårdsverksamhet så driver kyrkan även skolor i Tanzania. Här har skolledningarna valt att trotsa presidentens direktiv om att de gravida tonårsflickorna ska relegeras från skolan. De gravida flickorna får gå kvar och de är även välkomna tillbaka så snart de vill efter att barnet har fötts. På så sätt kan kyrkan använda sin position för att driva på den positiva förändringen.

För mig är det väldigt inspirerande att kämpa för andra och då särskilt de som är mest utsatta. Min tro är en central drivkraft för engagemang. Jesus är en viktig förebild för mig och genom det lidande Jesus gick igenom under sin tid på jorden så har han blivit ett exempel för hur vi kan leva mer jämställt i relation till varandra.

Bli en av våra changemakers

#friattförändra

Evangelical Lutheran Church in Tanzania

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania (ELCT) är med sina 6,8 miljoner medlemmar den näst största lutherska kyrkan i världen. Verksamheten omfattar allt från klimat- och hållbarhetsarbete till hälsovård och arbete med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Act Svenska kyrkan stödjer kyrkans arbete på nationell nivå men också arbetet i några av stiften, till exempel Karagwe-stiftet där Axsa och Emmanuel arbetar.

ELCT har bland annat en omfattande hälsovårdsverksamhet som nästan en femtedel av Tanzanias befolkning har tillgång till. Denna verksamhet omfattar 24 sjukhus och 143 hälsocentraler med apotek. SRHR är en prioritet för ELCT och Emmanuel är en av de som bidrar till detta genom sitt arbete.