Foto: Care International /Josh Estey
katastrofinsatser

Katastrofen som drabbat Malawi, Moçambique och Zimbabwe är inte över

Hittills är över 2 miljoner människor drabbade av cyklonen Idai och cyklonen Kenneth. Antalet som förlorat sina hem och mist sina liv i Malawi, Moçambique och Zimbabwe förväntas stiga.

Katastrofen för de människor som drabbats är inte över. Det pågår livräddande insatser för människorna  i Moçambique, Malawi och Zimbabwe som drabbats av cyklonen Idai, men att bygga upp livet igen kommer att ta tid. Dessutom har den norra delen i Moçambique nära gränsen mot Tanzania drabbats hårt av cyklonen Kenneth. De stora skyfallen har skadat infrastruktur och vattenförsörjning vilket innebär att människor riskerar drabbas av kolera, malaria och diarrésjukdomar. 

Tillsammans med partner på plats i de drabbade länderna ges bland annat mat, rent vatten och skydd i form av tillfälligt boende för dem som förlorat eller tvingats lämna sina hem. I insatserna arbetar man också med att säkra vatten – och sanitetsanläggningar. Särskilt fokus ges bland annat till äldre personer, gravida kvinnor och till barn under fem år, för att minska risken för undernäring. Psykosocialt stöd ges till de familjer som förlorat sina familjemedlemmar och släktingar. Behov av gåvor till Act Svenska kyrkans katastrofinsatser är stort.

När en katastrof inträffar behöver man först säkerställa tillgång till mat, skydd, sanitet, rent vatten och psykosocialt stöd. Ett psykosocialt synsätt bygger på människors egen kraft att stötta varandra och återhämta sig vid kriser och katastrofer. Det bygger också på respekt för medmänniskan och kulturen man verkar i. När det fungerar som bäst kan människor se sig själva som aktiva överlevare med ett handlingsutrymme, vilket bidrar till snabbare återhämtning.

Stöd människor i akut behov av humanitärt stöd

Swisha valfritt belopp till 900 1223
Ange AKUT i meddelandefältet

Ge via inbetalningskort:
plusgiro 90 01 22-3
bankgiro 900-1223
Märk inbetalningen AKUT

Från utlandet:
SWIFT/BIC: NDEASESS, 
IBAN: SE32 9500 0099 6042 0900 1223