Foto: Care International /Josh Estey

Malawi, Moçambique och Zimbabwe drabbade av cykloner

Vi tackar för alla gåvor till Malawi, Mocambique och Zimbabwe som drabbades hårt av cyklonerna Ida och Kenneth år 2019. Insamlingen är avslutad.

2019 drabbades flera miljoner människor av cyklonerna Idai och Kenneth. I Malawi, Moçambique och Zimbabwe förlorade många människor sina hem och allt de ägde.

Tack vare era gåvor kunde Act Svenska kyrkan bistå med bland annat mat, rent vatten och skydd i form av tillfälliga boenden för dem som förlorade eller tvingades lämna sina hem. Människor som drabbades har kunnat börja bygga upp sina liv igen.

Act Svenska kyrkan stödjer humanitära insatser över hela världen. Gåvorna används där behoven är störst.

När en katastrof inträffar behöver man först säkerställa tillgång till mat, skydd, sanitet, rent vatten och psykosocialt stöd. Ett psykosocialt synsätt bygger på människors egen kraft att stötta varandra och återhämta sig vid kriser och katastrofer. Det bygger också på respekt för medmänniskan och kulturen man verkar i. När det fungerar som bäst kan människor se sig själva som aktiva överlevare med ett handlingsutrymme, vilket bidrar till snabbare återhämtning.

Stöd människor i akut behov av humanitärt stöd

Swisha valfritt belopp till 900 1223
Ange AKUT i meddelandefältet

Ge via inbetalningskort:
plusgiro 90 01 22-3
bankgiro 900-1223
Märk inbetalningen AKUT

Från utlandet:
SWIFT/BIC: NDEASESS, 
IBAN: SE32 9500 0099 6042 0900 1223