Foto: Paul Jeffery /ACT-Alliansen
katastrofinsatser

Coronakrisen kräver extraordinära insatser

I den globala kris som coronaviruset skapat, hamnar de människor som redan lever i utsatthet i en än mer omfattande kris. Där samhällen saknar grundläggande trygghetssystem blir det nu extra påtagligt.

På många platser där Act Svenska kyrkan verkar är social distansering inte möjlig och vattentillgången är så knapp att det är svårt att sköta ens grundläggande hygien. Arbetet handlar nu om att skapa bättre förutsättningar för att förhindra smittspridning, se till att det finns vatten och sanitet. Det handlar också om att distribuera basala förnödenheter, skyddsutrustning och handsprit med mera. Men också att se till att de mest utsatta barnen får stöd när de inte längre kan gå till skolan.

Act Svenska kyrkan stödjer humanitära insatser över hela världen. Gåvorna används där behoven är störst.

Din gåva går bland annat till: 

  • Informationsinsatser på lokala språk för att förebygga smittspridning  
  • Tillgång till rent vatten och toaletter samt hygienartiklar 
  • Tillgång till mediciner och sjuk- och hälsovård 
  • Skyddsmaterial  
  • Matpaket 

Stöd människor i akut behov av humanitärt stöd

Swisha valfritt belopp till 900 1223
Ange AKUT i meddelandefältet

Ge via inbetalningskort:
plusgiro 90 01 22-3
bankgiro 900-1223
Märk inbetalningen AKUT

Från utlandet:
SWIFT/BIC: NDEASESS, 
IBAN: SE32 9500 0099 6042 0900 1223