Meny

Ge en gåva - sprid hopp

Act Svenska kyrkan arbetar just nu tillsammans med våra partner över hela världen för att ge människor i utsatthet tillgång till hygienartiklar, matpaket, skyddsutrustning och information om hur coronavirusets spridning kan begränsas. Människor som redan lever i utsatthet är alltid de som drabbas hårdast. Rädda liv - ge din gåva idag!

DIN GÅVA GÅR BLAND ANNAT TILL:

  • information om coronaviruset, karantänregler, smittskydd och var hjälp finns att få
  • hygien- och sanitetsartiklar, tvål, rent vatten, handsprit och munskydd 
  • utdelning av matpaket  
  • säkra boenden för familjer på Filippinerna
  • insatser för kvinnor och barn som utsätts för våld i slumområden och byar på landsbygden i Indien
  • hjälpa till att rättvist distribuera mat bland familjerna i Indien
  • erbjuda social stöttning för barn och unga hemma via telefonsamtal och sociala medier i Syrien
  • dela ut pyssel till barn för att de ska leka inomhus i säkerhet i Syrien
  • informera och sprida material via sociala medier om hur man skyddar sig mot covid-19 i Irak
  • bistå med ekonomiskt stöd till mat och husrum för de mest utsatta i Irak

 

Vi lever alla under samma himmel

Coronaviruset gör inga undantag. För miljontals människor i världen kan livet inte bara stanna upp i väntan på bättre tider. Uppmaningar för att minska smittan är omöjliga för stora delar av jordens befolkning att följa och det är de mest utsatta som drabbas hårdast. Hur stannar man hemma utan något hem? Hur håller man avstånd i ett överbefolkat flyktingläger? Hur undviker man att gå ut när maten är slut? Vi lever alla under samma himmel, men verkligheten ser olika ut. Din gåva gör skillnad! 

"Konsekvenserna av pandemin drabbar barn och kvinnor hårdast"

Lennart Hernander, Biståndschef

Ditt stöd når längre

På många platser har stora internationella aktörer dragit tillbaka sin personal och begränsat sina aktiviteter. Act Svenska kyrkans partner är en del av lokalsamhället och kan genom volontärer och lokalanställda snabbt avgöra vad som behövs och nå dem som annars inte får hjälp eller information. Kyrkor och andra trosbaserade aktörer har unika möjligheter att nå ut till allmänheten med budskap om fysisk distansering, solidaritet samt hälsoinformation.