Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Meny
Volontär i världsvida kyrkan

Volontär i världsvida kyrkan

Det finns en önskan om att kunna åka ut som volontär, praktikant, stipendiat eller liknande också bland dem som är över 30 år.

Svenska kyrkans internationella arbete  har tillsammans med Luleå stift och Älvsby folkhögskola under några år utbildat och sänt volontärer till Tanzania och Egypten via Pilotprojektet Volontär i världsvida kyrkan 2015-2017. 

Under 2018 utvärderades Pilotprojektet. I utvärderingen konstaterades att behovet av ett praktikantliknande program för vuxna fortsatt finns, men att det ska omarbetas och till viss del ändras.

Under 2019 planeras för en ny pilot för praktikplats. Den planeras erbjudas 2020.

Sidan uppdateras med mer information kontinuerligt.